Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme

LLI-138 Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)

The project is targeted at local artisans (80 persons) working with textile, glass, wood, ceramics and paper that are seen as potential entrepreneurs in the Latvian-Lithuanian cross border area, namely, Dobele municipality and wider Zemgale region in Latvia and Anykščiai district municipality and Panevėžys county in Lithuania. The project is designed to tackle the two common challenges faced by the artisans – (1) development of a competitive product and (2) finding and entering new markets for selling it.

The overall objective of the project is to create employment opportunities by development and improvement of the cross-border business environment in the Latvia-Lithuania cross-border area through actions encouraging and supporting local artisans to develop new business ideas and initiatives in the field of creative craftsmanship and start their own business. This will be done through development of business support model, as well as series of theoretical trainings and practical creative workshops designed specifically for artisans. The project will promote creativity and through thinking and doing design create new and improve the existing products developed by artisans as potential entrepreneurs.

It is intended that out of the 80 artisans participating in the project activities, ~50 will develop new business ideas and products and eventually establish their own businesses – with a few Latvian-Lithuanian joint ventures.

Social media and contacts:
Phone: +371 29450713; +371 63781740
E-mail: piuac@dobele.lv
Website: pic.dobele.lv
Address: Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701, Latvija

29 March 2018

Trainings in Panevėžys

After inclusive part of artisan trainings in Dobele, Panevėžys continues with their part. At the end of March 2018 training process in Panevėžys is coming to the end.

3rd module „Creation of brand / branding” (2 days) and 4th module „Market research and marketing for new markets” (1,5 days) with lecturer Renata Žvirelienė are already done. The craftsmen listened to the theoretical material that was relevant to the creation of the brand and market research, performed individual and group practical tasks.

Read more
10 January 2018

Uzsākas apmācības Latvijas un Lietuvas amatniekiem

Š.g. 9.janvārī, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika pirmā projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” nodarbība. Tajā pulcējās vairāk kā 20 mājražotāji no Latvijas un Lietuvas.

Read more
5 October 2017

Iespējas amatniekiem iegūt jaunas zināšanas tirgvedībā un savu produktu dizaina attīstīšanā

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk tekstā Dobeles PIUAC) šī gada 1.aprīlī uzsāka realizēt projektu “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” (Nr.LLI-138).

Mūsdienu amatniecības lielākie izaicinājumi uzņēmējdarbībā ir spēcīgā konkurence un pārblīvētā informācijas telpa, kurā ir ļoti sarežģīti „izsisties”. Tirgus nemitīgi attīstās, un patērētāji meklē ne tikai tradicionālus amatniecības darinājumus, bet arī tādus, kam ir inovatīva dizaina un pielietojuma vērtība.

Pagājušā gadā Dobeles PIUAC, sadarbībā ar Anikščai mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Paņevežu Biznesa centru, strādāja pie kopēja projekta izveides, lai motivētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas un uzlabotu savu produktu konkurētspēju radošās amatniecības materiālu jomās: tekstils, stikls, koks, keramika un papīrs. Partneri izstrādāja projektu ar nosaukumu „Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” („Employment and Entrepreneurship without Borders”, BEE), kuru iesniedza Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam izsludinātajā konkursā. Šī gada aprīlī, saņemot lēmumu par projekta apstiprinājumu, visiem bija liels prieks.

Šī projekta mērķa grupa ir potenciālie un esošie amatnieki (kopā 80 personas) Dobeles novadā, Zemgales reģionā un divās Lietuvas pierobežas teritorijās – Anikščai rajonā un Paņevežu apgabalā, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas un prasmes iepriekš minētās amatniecības nozarēs.

Nozīmīgākās projekta aktivitātes un rezultāti:
– Izstrādāta un realizēta 11 dienu apmācību programma, kurā ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības par mārketinga un komunikāciju pasākumu īstenošanu.
– Noorganizētas piecas radošās darbnīcas: tekstila, koka, stikla, keramikas un papīra jomā. Amatniekiem, kopīgi strādājot darbnīcās mentoru – mākslinieku uzraudzībā, būs iespēja uzlabot savu esošo produktu dizainu, kā arī izstrādāt jaunus produktus.
– Noorganizētas divas amatnieku izstādes Latvijā un Lietuvā.
Projekta laikā tiks izveidota partneru kopīga IT platforma – kā veicināšanas instruments jaunradīto produktu noietam jaunos tirgos. Projekta ilgs līdz 2019. gada 31. martam.

Apmācības sāksies 2018.gada janvārī, tāpēc aicinām jau šobrīd amatniekus pieteikties apmācībām un apgūt jaunas zināšanas tirgvedībā un savu produktu dizaina attīstīšanā.

Pieteikties vai uzzināt vairāk par iespējām piedalīties projekta aktivitātēs var zvanot Dobeles PIUAC pa tālr.63781740, rakstot uz e-pastu – piuac@dobele.lv vai sekojot aktualitātēm Dobeles PIUAC vietnē – www.pic.dobele.lv.

PIETEIKUMA ANKETA dalībai semināros

Read more
30 August 2017

Lietuvos ir Latvijos amatininkų verslumą skatins naujas projektas

Šiandien naujosioms technologijoms aktyviai keičiant senąsias tradicijas, vis daugiau sentimentų sulaukia rankų darbo gaminiai. Keičiantis ekonominėms ar gaminių paklausos rinkoje sąlygoms atsiranda niša smulkaus verslo vystymui, o stambesni verslininkai yra priversti permąstyti verslo perspektyvas ir pasiryžti įgyvendinti kūrybines iniciatyvas.

Read more
14 June 2017

Iespējas amatniekiem iegūt jaunas zināšanas tirgvedībā un savu produktu dizaina attīstīšanā

Aicinām pieteikties amatniekus projektā “Nodarbinātības un uzņēmējdarbība bez robežām”. Projekta mērķis ir pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu palīdzību, kuras stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Projekts ir veidots, lai risinātu divas galvenās problēmas, ar ko saskaras amatnieki – konkurētspējīga produkta izveide un jaunu noietu tirgu atrašana.

Read more
12 May 2017

MĀJRAŽOTĀJI VARĒS IEGŪT JAUNAS ZINĀŠANAS

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk tekstā Dobeles PIUAC) šī gada 1.aprīlī uzsāka realizēt projektu “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” (Nr.LLI-138).

Amatniecība ir mazās uzņēmējdarbības veids, kas izmantojams ikvienam cilvēkam, kuru interesē kāds konkrēts amatniecības nodarbošanās veids, gan nelielai lauku saimniecībai savas darbības dažādošanai.

Read more
27 April 2017

Įvyko pirmasis projekto “Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)” susitikimas

2017 m. balandžio 25 d. Panevėžyje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)“ , Nr. LLI-138, pirmasis partnerių susitikimas.

Read more
More articles
 • 25. April
  Project management meeting 1

  Panevezys, Lithuania

 • 09. January
  Training program Module 1 (group 1) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 10. January
  Training program Module 1 (group 2) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 18. January
  Training program Module 1 (group 3) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 19. January
  Training program Module 1 (group 4) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 23. January - 24 January
  Training program Module 2 (group 1) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 30. January - 31 January
  Training program Module 2 (group 2) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 07. February - 08 February
  Training program Module 2 (group 3) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 09. February - 10 February
  Training program Module 2 (group 4) - Project BEE, LLI-138

  Dobele, Latvia

 • 13. February - 14 February
  Training program Module 3 (group 1) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 20. February - 21 February
  Training program Module 3 (group 2) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 21. February
  Project management meeting - 2

  Anykščiai, Lithuania

 • 28. February - 01 March
  Training program Module 3 (group 3) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 02. March - 03 March
  Training program Module 3 (group 4) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 06. March - 07 March
  Training program Module 4 (group 1) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 13. March - 14 March
  Training program Module 4 (group 2) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 21. March - 22 March
  Training program Module 4 (group 3) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 23. March - 24 March
  Training program Module 4 (group 4) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 27. March
  Training program Module 5 (group 1) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 28. March
  Training program Module 5 (group 2) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 17. April - 18 April
  Training program Module 6 (group 1) - Project BEE, LLI-138

  Anykščiai, Lithuania

 • 20. April
  Training program Module 5 (group 3) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 21. April
  Training program Module 5 (group 4) - Project BEE, LLI-138

  Panevėžys, Lithuania

 • 24. April - 25 April
  Training program Module 6 (group 2) - Project BEE, LLI-138

  Anykščiai, Lithuania

 • 09. May - 10 May
  Training program Module 6 (group 3) - Project BEE, LLI-138

  Anykščiai, Lithuania

 • 11. May - 12 May
  Training program Module 6 (group 4) - Project BEE, LLI-138

  Anykščiai, Lithuania

 • 15. May - 16 May
  Training program Module 7 (group 1) - Project BEE, LLI-138

  Anykščiai, Lithuania

 • 22. May - 23 May
  Training program Module 7 (group 2) - Project BEE, LLI-138

  Anykščiai, Lithuania

 • 30. May - 31 May
  Training program Module 7 (group 3) - Project BEE, LLI-138

  Anykščiai, Lithuania

 • Last updated: 21.05.2018 16:06