Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme

LLI-386 Transformations from Slum to Chic (Trans-form)

The project aims to revitalise municipality-owned brownfields by transforming them into sustainable and attractive areas.

During the project the territorial planners from Daugavpils, Rēzekne, Krāslava, Panevezys and Visaginas will receive theoretical trainings about planning and implementing sustainable revitalisation of brownfields. Exchange of experience and study trips to the project partner territories and other locations in Europe (Czech Republic, Germany and the Netherlands) will be organized, Methodological Handbook for planners and action plans for revitalisation of pilot areas will be elaborated.

Actual rehabilitation and cleaning of 5.53 ha of territories with environmental problems will take place in 4 partner sites in Lūznava (Rēzekne Municipality), Daugavpils Fortress, Krāslava and Skaistkalnis Park in Panevėžys.

Social media and contacts:
Phone: +371 26529150
E-mail: laila@kraslava.lv
Website: www.ezeruzeme.lv
Address: Brivibas 13, Kraslava, LV 5601, Latvia

2 November 2018

Otrā mācību brauciena diena Prāgā veltīta pilsētplānošanai

Mācību brauciena Prāgā, Čehijā laikā projekta “Trans-form” (LLI-386) partneru pārstāvji apmeklēja Prāgas plānošanas un attīstības institūtu (IPR Prague), kas ir Prāgas pilsētas domes izveidots konceptuālais centrs, kur koordinē pilsētas arhitektūru, pilsētplānošanu, attīstību, izveidi un pārvaldību. Institūts galvenokārt izstrādā un koordinē dažādus pilsētplānošanas dokumentus, un viens no pilsētas 28 attīstības plāniem ir degradēto teritoriju attīstības plāns, kurš ietver vīziju par 3 dažādu veidu apgabalu attīstību Prāgā- kopā 4600 ha degradēto, transformējamo un izaugsmes teritoriju.

Read more
30 October 2018

Trans-form “izstaigā” Prāgas degradētos rajonus

Projekta “Trans-form” (LLI- 386) pirmā mācību brauciena pirmajā daļā izstaigātas divas Prāgas vēsturiski lielākās degradētās teritorijas. Kopā ar Prāgas Kārļa Universitātes Zinātņu fakultātes maģistru Janu Sýkora tika pētītas Prāga 7 rajona apkārtnes- Hološovice un Karlina, kas ir bijušās industriālās, militārās un arī 2002.gada milzīgu plūdu skartās pilsētas teritorijas, kuru laikā tika iznīcinātas ēkas, ielas un cita infrastruktūra.

Read more
26 October 2018

Pēc idejām uz Čehiju, Vāciju un Nīderlandi

Prāga, Berlīne un Eindhovena ir Eiropas pilsētas, uz kurām mācību vizītēs Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros dosies teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti, un citi, kuru darbs pašvaldībā saistīts ar teritoriju attīstības plānošanu. 

Read more
17 September 2018

Sakārtos degradētās teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā un pašvaldību kopīgo iestādi „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzsākusi projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija” (LLI- 386) jeb Trans-form īstenošanu. 

Read more
More articles

Last updated: 21.11.2018 13:26