Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme

LLI-337 Supporting creativity, activity & entrepreneurship of inhabitants from Daugavpils-Zarasai regions’ deprived territories, by using sociocultural measures (Create to remain)

Centre of Culture of Zarasai Municipality together with Culture Department of Daugavpils District Municipality carries out a creative and unique project “Create to remain” which will give the new impulse to deprived territories of Zarasai and Daugavpils regions. It is enough to think that emigration is the only way and small villages of mentioned territory will do nothing but disappear. Culture and creative approach will give some solutions to make people from deprived territories in Zarasai-Daugavpils regions more active, creative, more business and socially oriented and to ultimately to change their mind and to stay in the land they belong. During the project living conditions of inhabitants of deprived territories will be improved and they will become more satisfied with area they live in.
The project will last for 18 months and following activities will be organized:
1. Socializing people from deprived territories of Zarasai and Daugavpils regions via organizing cultural events, providing transportation to take part in activities taking place away from project territory.
2. Creating conditions for creative education and unlocking potential of members of deprived communities via upgrading and equipping social spaces, teaching Lithuanian – Latvian traditional crafts and organizing a lab and workshops of popular arts.
3. Experience exchanging of cultural organizations, government officials, start-up’s, artists and people to share the best practices regarding creative approaches to sell artwork and know-how how cultural organizations can contribute in decreasing level of emigration and create better economic and social conditions in the area. Two conferences will be organized: one in Latvia and one in Lithuania, brochure “Create to remain – creative approach to living in the middle of nowhere” will be published.
This project shows how important creative approach is to the global problems like emigration, unemployment and social exclusion. “Create to remain” means that creativity can try to solve these problems and to help people to act, create, socialize, improve their living conditions, skills and become more satisfied with an area where they live.
For more information please check the websites: http://zkc.lemondeentier.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=168, https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/lv-lt-parrobezu-sadarbibas-projekti/, or contact these persons:
Aleksandra Pulokienė (LP, Lithuania), aleksandra.pulokiene@gmail.com, +370 67117179;
Jelena Žukova (PP2, Latvia), jelena.zukova@dnkp.com, +371 25611544.

Social media and contacts:
Phone: +37038551667
E-mail: info@zkc.lt
Website: https://www.zkc.lt/
Address: Vytauto str. 1a/2a, LT-32130, Zarasai, Lithuania

17 July 2018

Zarasų ir Daugpilio rajonai vienijasi kūrybai, kad išliktų

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras kartu su Daugpilio rajono savivaldybės Kultūros skyriumi vasaros sezoną pradėjo su gaiviais naujo kūrybiško projekto vėjais. „Kurk, kad išliktum“ (“Create to remain”) – tai jo pavadinimas ir pagrindinė idėja. Projekto tikslinė grupė – Zarasų ir Daugpilio rajonų atskirtų teritorijų gyventojai, o tikslas – padėti šiems žmonėms tapti aktyviais, kūrybiškais, versliais ir socialiais, labiau patenkintais savo gyvenamąja vieta.
Birželio 26-27 d. jaukioje ir produktyviam darbui įkvepiančioje sodyboje “Smalvos” (http://www.smalvos.ru/LT/Contacts.html) vyko pirmasis projekto renginys – konferencija „Kaip kultūros organizacijos gali prisidėti prie geresnių ekonominių ir socialinių sąlygų kūrimo atskirtose teritorijose“, kuri subūrė kultūros organizacijų atstovus, startuolius, menininkus ir kitus žmones dalintis gerąja patirtimi, kaip pasitelkiant kūrybinį požiūrį sėkmingiau parduoti savo kuriamus darbus ir kaip kultūros organizacijos gali prisidėti sprendžiant emigracijos problemas ir kuriant geresnes ekonomines ir socialines sąlygas atskirtose teritorijose Zarasų ir Daugpilio rajonuose. Konferencijoje dalyvavo 15 lietuvių ir 15 latvių. Visi jie – Zarasų ir Daugpilio rajonų atskirtų teritorijų gyventojai, siekiantys pagerinti savo gyvenimo kokybę pasitelkdami kūrybines priemones.
Pirmąją dieną dalyviai susipažino su projektu ir jo idėja, dalyvavo kontaktų mugėje, išklausė Zarasų rajone veikiančių amatininkų ir kūrybinių verslininkų sėkmės istorijas, turėjo galimybę “pasimatuoti amatininko kailį” ir sužinoti, ką reiškia imtis amato, jį puoselėti ir juo gyventi. Čia jiems padėjo tą dieną konferencijoje puikiai pasidarbavę lektoriai – Erikas Čypas (Dusetos) ir Erikas Hincas (Panevėžys). Vyko gyvųjų amatų demonstravimas, kontaktų mugė, padėti pamatai Zarasų ir Daugpilio rajonų atskirtų teritorijų gyventojų kontaktų tinklo sukūrimui. Vakare viską vainikavo tradicinės muzikos vakaras su Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tradicine kapela “Čir vir vyrai” (vadovas Gintaras Andrijauskas), kuriame konferencijos dalyviai toliau dalinosi savo kūrybinėmis idėjomis, šoko liaudies šokius, susipažino su “Mandolinos akademija”.
Antroji diena prasidėjo labai aktyviai – trenerė Augustė konferencijos dalyviams padovanojo gerą energijos visai dienai užtaisą. Tuo teko įsitikinti vėliau, kai dalyviai ėmėsi kurti projektines idėjas atskirtoms teritorijoms ir jas pristatinėti. “Antras džinsų gyvenimas”, “Talentų mugė”, grandiozinės “Mykolinės” ir daug kitų gerų idėjų, kurių dalis bus panaudota organizuojant būsimus projekto “Create to remain” renginius Zarasų ir Daugpilio rajonuose.
Konferencijos pabaigai – dalyvių komunikacijos tinklo kūrimas. Tikimės, kad šis projektas padės daugiau sužinoti vieniems apie kitus, apie galimybes veikti, kurti ir būti aktyviems, apie kūrybinius verslus ir kultūros organizacijų veiklas.
Siunčiame linkėjimus ir tariame “ačiū” visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems.

 

Read more
More articles

Last updated: 19.10.2018 14:40