• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Bezpilota lidaparāts civilai aizsardzībai

08 March 2018

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-232  “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram  piegādāts bezpilota lidaparāts. To izmantos civilās aizsardzības preventīvo un reakcijas funkciju veikšanai.

Preventīvi iekārta tiks izmantota hidrometeoroloģisko draudu izvērtēšanai pavasarī un rudenī teritoriju apsekošanai ar augstu applūšanas varbūtību, valsts nozīmes un vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu apsekošanas veikšanai un iespējamo apdraudējumu modelēšanai, kā arī citu iespējamo apdraudējumu areālai izvērtēšanai, kas identificēti Jelgavas pilsētas un apkārtnes apvienotajā civilās aizsardzības plānā. Ārkārtējās situācijās civilās aizsardzības komisijai tiks nodrošināta areāla video translācija no notikuma vietas objektīvai situācijas izvērtēšanai un steidzamu lēmumu pieņemšanai, tādējādi mazinot iespējamo kaitējuma apjomu videi un sabiedrībai, kā arī nodrošinot efektīvu pieejamo resursu piesaisti un izmantošanu.

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Vairāk par DERMR projektu šeit.

Last updated: 21.02.2020 15:58