• Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Andra Klepera lekcija par konkurētspēju tūrismā

LLI-211 Development of sustainable tourism services through joint solutions (AttractiveFORyou)

Date: 11. December 2018

Time: 10:00 am - 2:00 pm

Koknese, Latvia

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” ietvaros  2018.gada 11.decembrī, plkst. 10.00 Kokneses tūrisma informācijas centrā, 1905. gada ielā 7, Koknesē notiks Andra Klepera lekcija “Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un uzņēmēju stratēģijas”.

Andris Klepers ir Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, viens no labākajiem tūrisma mārketinga speciālistiem Latvijā. Aicinām Kokneses novada un tuvākās apkārtnes tūrisma uzņēmējus un tūrisma nozares speciālistus pieteikties uz lekciju līdz 7.12.18. pa tālruni:  +371 65161296,  mob.tel.: 29275412 vai e-pastu: turisms@koknese.lv

Dienas kārtība:

 • 09:30 – 10:00 reģistrēšanās
 • 10.00 lekcija
 • 11.15 pauze
 • 11.30 – 13:00 praktiska nodarbība
 • 13.00 noslēguma jautājumi

Last updated: 21.05.2019 10:34