• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Apmācības Zemgales piļu un muižu parkiem tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai Jelgavā

LLI-313 Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks (4SeasonsParks)

Date: 05. November 2019

Time: 10:00 am - 4:30 pm

Jelgava, Latvia

Atslēgvārdi: kultūras un dabas elementu mijiedarbība; ārpus sezona, mārketings, klasteri, mērķa grupas

Mērķa grupa: piļu un muižu parku īpašnieki, pārvaldītāji, reģionālie un vietēji tūrisma objekti, tūrisma speciālisti, citi atbildīgie par parku attīstību Zemgales reģionā

Apmacibas_05.11