• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Aušanas nodarbības

Date: 01. February 2019 - 27. April 2019

Time: 12:00 am

Naujenes pagasts, Latvia

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Zarasu rajona Kultūras centru  realizē projektu Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus”.

Ar  projekta atbalstu Naujenes kultūras centram ir iegādāts  amatniecības  aprīkojums un materiāli  un notiek  nodarbības Daugavpils novada iedzīvotājiem aušanas prasmju apgūšanā.  Aušanas nodarbības vadītāja ir pieredzējusi audēja no Zarasu rajona  Rimute Vitaite.

Last updated: 17.01.2020 16:15