• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Conference on nature tourism and accessibility in Kurzeme

LLI-10 Introducing nature tourism for all (UniGreen)

Date: 24. April 2018

Time: 9:30 am - 4:30 pm

Liepāja, Latvia

The conference will focus on why is it necessary to facilitate accessibility in nature tourism and what is the role of and benefits for entrepreneurs in adapting tourism infrastructure, products and services for people with disabilities, by demonstrating the example of Liepāja city on how to ensure the accessibility and holding discussions on what an entrepreneur can do in order to pursue the accessibility of their services.

Konferencē diskutēsim par to, kāpēc ir būtiski veicināt tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kāda ir uzņēmēju loma un ieguvumi tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, demonstrējot Liepājas piemēru vides pieejamības veicināšanā un diskutēsim par to, ko tūrisma uzņēmējs var darīt, lai veicinātu savu pakalpojumu pieejamību.

Last updated: 24.01.2020 14:06