• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

“Iecava Summer school” – Creative Workshop and Active Recreational Event

LLI-344 Social partnership - integration of socially vulnerable people into community life (SocialLife)

Date: 13. June 2019

Time: 9:45 am - 4:00 pm

Zorģi, Latvia

Social rehabilitation activity   “Iecava Summer school”  – Creative Workshop and Active Recreational Event within project No LLI-344 “Social partnership –integration of socially vulnerable people into community life”. 

The Summer School is a one-day rehabilitation and social inclusion event for 50 project participants, shared by all project partners. The aim of the event is social inclusion and rehabilitation, integration into a new environment, more meaningful leisure time.

Vasaras skola ir visiem projekta partneriem kopīgs vienas dienas rehabilitācijas un sociālās iekļaušanāss pasākums  50 projekta dalībniekiem, kura laikā tiks īstenotas kopīgas radošās un fizisko aktivitāšu nodarbības. Pasākuma mērķis – sociālā iekļaušanās un rehabilitācija, integrēšanās citā vidē, saturīga brīvā laika pavadīšana.

Agenda 13.06.2019

Last updated: 21.01.2020 10:43