• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

ES sadarbības dienas seminārs

LLI-163 Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups (POZCOPING)

Date: 06. October 2017

Time: 10:00 am - 4:00 pm

Rezekne, Latvia

Aicināti piedalīties projekta POZCOPING pētnieki, administrācija, sadarbības partneri no Rēzeknes un Viļānu novadu vispārizglītojošajām skolām, projekta uzraudzības komitejas locekļi un ārējie eksperti.

agenda 06.10.2017.

Last updated: 18.02.2020 12:33