• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Filcēšanas darbnīcas

Date: 30. January 2019 - 30. March 2019

Time: All Day

Naujene, Latvia

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Zarasu rajona Kultūras centru  realizē projektu Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus”.

Ar  projekta atbalstu Naujenes novadpētniecības muzejam ir iegādāts  amatniecības  aprīkojums un materiāli mitrajai filcēšanai un notiek  nodarbības Daugavpils novada iedzīvotājiem filcēšanas  prasmju apgūšanā.  Filcēšanas nodarbības vadītāja ir filcēšanu praktizējoša uzņemēja no Zarasu rajona Egle Vaitkeviča.

Last updated: 28.01.2020 14:42