• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Seminar on public procurement for Latvian partners

Date: 13. September 2017

Time: 10:30 am - 2:30 pm

Rīga, Latvia

Agenda

Registration

Presentation Publisko iepirkumu likums un biežāk pieļautās kļūdas
Presentation Iepirkuma procedūra pasūtītāja finansētiem projektiem