• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Trainings for social service, sports, youth, public health and culture sector staff

LLI-295 Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities (V-R communities)

Date: 10. September 2019

Time: 9:30 am - 4:30 pm

Viesite , Latvia

Apmācības Sociālās iekļaušanās algoritma lietošanā.

2019.gada 10.septembris, Viesīte, Viesītes kultūras pils.

Darba kārtība:

9 30 – 10 00 – Ierašanās, iepazīšanās, rīta kafija;

10 00 – 11 00 – Dokumenta kopējā satura prezentācija;

11 00 – 12 00 – Sociālās iekļaušanās algoritma testēšana, izmantojot konkrētus piemērus Viesītes novadā;

12 00 – 13 00 – Pusdienas;

13 00 – 14 30 – Darba grupa „Komunikācijas treniņš”. Interaktīva nodarbība, izmantojot „Dialoga domino”;

14 30 – 14 45 – Kafijas pauze;

14 45 – 15 15 – Darba grupa „Brīvprātīgā darba metožu pielietojums reālajā situācijā”

15 15 – 16 00 – Darba grupa „Funkciju deleģējuma metožu pielietojums reālajā situācijā”

16 00 – 16 30 – Apmācību kopsavilkums, jautājumi un atbildes.