• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektų Lietuvos partneriams aktuali informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 520

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 520 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje.
Nustato funkcijas ir atsakomybę dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje ir projektų minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų apmokėjimo maksimalų procentą:
„3.7. įgyvendinant 2014–2020 metų ETBT programas, apmokėti:
3.7.1. ne daugiau kaip 50 procentų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų vykdomų 2014–2020 metų ETBT programų projektų minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų; bendrojo finansavimo lėšas išmokėti ne daugiau kaip dviem mokėjimais – avansiniu ir (arba) galutiniu, iš jų avansiniu mokėjimu gali būti išmokėta bendrojo finansavimo lėšų dalis, neviršijanti 80 procentų visų Lietuvos partneriui skirtų bendrojo finansavimo lėšų“.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklės, patvirtintos 2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-1076.
Reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams bendrai finansuoti, skyrimo ir mokėjimo tvarką.

Bendrojo finansavimo lėšų gavimo atmintinė

Last updated: 17.01.2020 16:15