• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Įvyko paskutinis seminaras gelbėtojams ir narams finansuojamas „Safety First!“ projekto lėšomis

19 December 2017

Poilsiautojai Baltijos pajūryje greitai galės jaustis dar labiau apsaugoti. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu su UAB „Neringos komunalininkas“ ir Latvijos partneriais sėkmingai įgyvendina projektą skirtą poilsiautojų pajūryje saugumui didinti.

Klaipėdos APGV ir UAB „Neringos komunalininkas“ įgyvendinantys 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą „Gelbėtojų tarpusavio koordinavimo gerinimas ir gebėjimų stiprinimas Baltijos pajūryje“ sutrumpintai „Safety First!“ surengė paskutinį ketvirtą seminarą gelbėtojams ir susijusioms institucijoms. Du seminarai vyko Latvijoje Liepojos mieste ir du Klaipėdoje. Seminaruose dalyviai buvo supažindinti su naujausiomis gelbėjimo nuo kranto ir po vandeniu tendencijomis.
Per pusantrų ateinančius metus bus įsigyta įranga tarnausianti gelbstint poilsiautojus pajūryje. Numatyta nupirkti įrangos narams, gelbėjimo valtį ir automobilį galintį įveikti pajūrio kopas. Neringos savivaldybę atstovaujanti UAB „Neringos komunalininkas“ be atnaujinamos poilsiautojų informavimo įrangos planuoja įsigyti moderniausią laivą droną kuris bus siunčiamas gelbėti skęstančiuosius.
Projekto pabaigoje bus surengtos dvejos pratybos dalyvaujant visiems projekto partneriams.

Last updated: 18.02.2020 12:33