• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Jelgavas un Šauļu pašvaldību pārstāvji pārrunā projekta aktivitātes

20 June 2017

Ceturtdien, 18.maijā, Jelgavas pilsētas domē notika pirmā projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” sanāksme. Tajā piedalījās pašvaldība kā vadošais partneris, Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta partneri jau iepriekš ir uzsākuši veiksmīgu sadarbību vides un civilās aizsardzības jomā. Turpinot iesākto sadarbību, Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ir nepieciešams veikt arī kopīgus vides resursu pārvaldības pasākumus citās jomās, piemēram, mazināt ugunsgrēku un ķīmiskā piesārņojuma radītās sekas, kā arī nodrošināt ātrāku reaģēšanu šo seku novēršanai.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš klātesošajiem akcentēja jautājumu par iedzīvotāju drošību: “Kopīgi sadarbojoties, projekta partneri Jelgavas un Šauļu pilsētās uzlabos agrās brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, kā arī nodrošinās iedzīvotāju informēšanu krīzes situācijās.”

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Pateicoties pārrobežu sadarbībai, tiks uzlabots operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs. Tāpat projekta ietvaros tiks organizētas teorētiskās un praktiskās mācības.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Last updated: 18.02.2020 12:33