• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Latvijas-Lietuvas programmas nodaļa meklē vecāko ekspertu

02 September 2019

Ja Tev ir profesionālā darba pieredze ar Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu atbalsta instrumentu finansēto projektu vadībā un/ vai uzraudzībā, aicinām pieteikties darbā Latvijas-Lietuvas Programmas birojā Rīgā. Darba pienākumos ietilps nodrošināt Vides un aizsardzības ministrijas kā Interreg Europe programmas 2014.-2020.gadam ietvaros apstiprinātā projekta “BRESE” partnera aktivitāšu ieviešanu saskaņā ar Interreg Europe programmas rokasgrāmatas, u.c. tiesisko ietvaru veidojošo dokumentu prasībām, kā arī nodrošināt Latvijas-Lietuvas programmas projektu ieviešanas uzraudzību.

Pieteikšanās līdz 13. septembrim. Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/vakances/?doc=27787

Last updated: 20.01.2020 16:30