Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-184 SalesLabs for employabilitiy competencies development (SalesLabs)

Youth unemployment is becoming one of the major problems of modern society. The relevance of education to the labour market is still a challenge. Entrepreneurs are looking for employees with work experience in a particular area, but young people often lack practical experience during the study process. As a result, they face significant difficulties starting their first employment.

The target groups of the project are students of Rēzekne Academy of Technologies and Northern Lithuania College, their lecturers, as well as entrepreneurs who are introducing new products to the market.

The project will introduce a new problem-based methodology for training in real business environment. It will be based on 10 advanced study courses and 20 company products in each country (20 study courses and 40 companies in total). The practical studies will focus on the commercial practices, the problems and needs of product commercialization to the markets. Groups of students will work on development of proposals and presenting their ideas to the entrepreneurial community. Additionally, a life-long learning course and an appropriate learning infrastructure will be launched.

As a result, young people will experience real working environment, will be introduced to new products, engage in cross-border networking and find new friends. After the studies, graduates will receive a diploma with a specialization and working experience, which is so important in finding a job.

Renovation of SalesLab in Rezekne Academy of Technologies.  From outside only doors and windows will be changed, some minor improvements to brick walls to sustain old view.   Total investment costs – EUR 100 518.96.

SalesLab in RTA will be equipped with the SmartCustomer terminal in local products shop, laborathory for Experimental Milk products excellence service, Experimental Vegetables and Fruit products excellence service, Experimental excellence service for General products, Viewers zone and degustation zone, Experimental Meat products excellence service. Also there will be free space for students, teachers and business representatives where to meet in informal atmosphere. Total investment costs – EUR 61 964.87

Renovation of SalesLab in Northern Lithuania College. Inside the building there will be made renovation, main works to establish SalesLab are following: changing ceilings (171,57 sq.m.), walls (290 sq.m)  and floors (171,57  sq.m), changing inside doors, renew electrical (installation), also renovation of 2 bathrooms (20 sq.m.),  plumbing and heating systems, ventilation system, security and fire alarm system will be done. And outside the building   doors will be changed and bicycle rack build. Total investment costs – EUR 81 710.00.

 

PBL Training materials:

pbl_training_1

pbl_training_2

pbl_training_3

pbl_training_4

Social media and contacts:
Phone: +37129235941
E-mail: maris.igavens@rta.lv
Website: https://www.rta.lv/
Address: Atbrīvošanas aleja, 115A, Rēzekne

28 May 2018

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var iegūt mūsdienīgu 21.gadsimta izglītību

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) maina studēšanas procesa principus, ieviešot „SalesLabs” koncepciju 10 studiju priekšmetos visās tās fakultātēs un studiju procesa laikā izstrādājot risinājumus vietējo uzņēmēju reālajām problēmām.

„Jaunieši nelasa garus tekstus” – ir plašāk zināmais jaunās paaudzes apzīmējums studentiem, kuri šobrīd ienāk augstākajā izglītībā. Tomēr tas nav vienīgais 21.gadsimta paaudzes apzīmējums. Tas, ka viņi ir vairāk orientēti uz sasniegumiem, zaļāk domājoši un spēj labāk strādāt grupās nekā iepriekšējā paaudze, tiek izcelts mazāk. Sekojot laikam, jāmainās arī akadēmijai, studiju process jāveido interesantāks, laikam un situācijai atbilstošāks, efektīvāks un uz rezultātu orientētāks.

Studentiem tas nozīmē, ka kursa priekšmeta saturā teorijas apguve tiek pakārtota praktisku uzdevumu risināšanai un sastāda 30% no priekšmeta vielas. Turpretim 70% kursa vielas tiek veltīti uzņēmumu problēmu situāciju risinājumu meklēšanai. Šie uzņēmumi tiek atlasīti no vietējā Latgales reģiona konkursa kārtībā. Prasības uzņēmumiem – tiem jārealizē tirgū jauns produkts un jābūt atbilstošiem risināmās problēmas piemērotībai docētāju vadītajam studiju kursam.

Stāsta projekta „SalesLabs” vadītājs Māris Igavens: „Šādā veidā RTA risina divas globālas problēmas – dod jauniešiem zināšanas, kas ir atbilstošas vietējā darba tirgus prasībām, nodrošina tos ar praktisku pieredzi un ierakstu CV, kas pirmajā darba intervijā varētu iztrūkt citiem konkurentiem. Otrkārt, sniedz atbalstu Latgales uzņēmējiem, kas attīsta jaunus produktus un, iespējams, meklē labākos, perspektīvākos kadrus”.

18.maijā notika pavasara sezonas noslēguma pasākums „SalesLabs Spring Session ‘18”. Pasākuma mērķis bija studentu izstrādāto darbu prezentācija uzņēmumiem, kas tika uzņemti pavasara sezonā (ZS „Kotiņi”, IK „Elizety”, ZS „Lūsēni”, SIA „Margret”, ZS „Juri”). Jaunā metode tiks aprobēta divu gadu garumā līdz 2019.gada jūlijam, un tā jau šobrīd iekļauta RTA attīstības plānā, kas nozīmē jaunās metodes pakāpenisku integrāciju visos studiju kursos. Pasākuma kopējais ERDF finansējums ir 0.447 miljoni eiro.

Pēc aizvadītās pirmās „SalesLabs” pavasara sezonas gandarīti palikuši kā studenti un pasniedzēji, tā arī uzņēmēji, ar kuriem tika strādāts šajā semestrī.

Pasniedzēju atsauksmes

Iveta Dembovska: „Projekts ir super! Tā ir fantastiska iespēja kaut ko mainīt dzīvē un lekcijās!”

Andris Igavens: „Projekts studentiem mācīšanās procesu padara interesantāku, vairāk pietuvinātu dzīvei. Izdošanās gadījumā studentu produktam ir tiešs pielietojums dzīvē.”

Uzņēmēju atsauksmes

SIA Margret: „Manuprāt, sanāca ļoti labi. Studenti ar uzviju sevi attaisnojuši, neskatoties uz to, ka tikai divas reizes apmainījāmies ar e-pastiem. Savu darbu viņi izdarīja vairāk, kā mēs bijām gaidījuši.  Laika trūkums ikdienas darbos laikam ir tas, kas kavē ķerties pie šādu ideju izstrādes.”

Z/S „Kotiņi”: „Paldies studentiem, kas ieguldīja tiešām tik milzīgu darbu. Viņi ir vairāk kā attaisnojuši mūsu cerības par šo sadarbību. Mums tagad ir kārtīgi jāsagremo šī informācija un jāskatās nākotnē ar jauniem izaicinājumiem. Esam vienojušies ar studentiem un pasniedzēju sadarbību turpināt arī nākošajā semestrī arī ārpus projekta studiju kursa.”

Z/S „Juri”: „Mēs esam priecīgi par sadarbību! Z/S „Juri” šāda veida pieeja kā pētījums ar iecerētu pircēja aptauju vēl nekad nav bijusi. Patīk studentu elastīgā pieeja, lai rezultātā iegūtu mums vēlamo risinājumu.”

Nākamā sezonā sāksies 2018.gada septembrī, un tajā piedalīsies pieci studiju kursi, uz kuriem pieteikšanās jau ir sākusies: Silvijas Mežinskas vadītais kurss „Tekstila dizains”, Lienes Amantovas-Salmanes „Projekta vadība”, Jurija Musatova „Programmēšana”, Gunta Koļča „Robotikas praktikums” un Sandras Murinskas „Elektronisko un drukāto mediju praktikums”.

Uzņēmēji, kas vēlas piedalīties un saņemt daudz jaunu ideju problēmsituāciju risināšanai, jau var reģistrēties mūsu sociālo tīklu projekta „Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās”/ SalesLabs,  No: LLI-184 lapā Facebook.com/SalesLabor.

Savukārt studenti, kuri vēlas iegūt mūsdienīgu 21.gadsimta izglītību, piesakieties studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

 

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
15 May 2018

„SalesLabs Spring Session’18” online translācija no plkst. 10.00

Online translācija pasākumam:

Tuvojas jaunās studiju prakses pirmās sezonas noslēguma pasākums. Tā ietvaros 18.maijā plkst.9.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (Atbrīvošanas lejā 115)  aktu zālē studentu un  pasniedzēju komandas demonstrēs savus izstrādātos problēmsituāciju risinājumus vietējo uzņēmumu lielākam noietam un biznesa kāpināšanai. Uzņēmēji eksaminēs studentu veikumu ar atzīmi, kas veidos 30% no gala novērtējumu studiju kursa ietvaros.

Pasākumu var apmeklēt visi interesenti, jo īpaši tādēļ, ka tajā piedalās pārdošanasskola.lv dibinātājs un eksperts Jānis Viegliņš ar praktisko lekciju Latgales uzņēmējiem „Kā pārdot vairāk?”.

Meklē zināšanas, iespējas vai darbiniekus, nāc un piedalies!

Uzņēmumu atlase rudens sezonai notiks šī gada septembrī, pieteikuma anketa jau pieejama, to meklē Facebook.com/SalesLabor

 

 

Read more
14 May 2018

Workshop in Siauliai. SalesLabs

NOMINATIONS OF STUDENTS’ PRESENTATIONS OF THE SALESLABS WORKSHOP IN SIAULIAI

The most diplomatic team – Marketing LV (1)

The most involved team in the business problem solution – Sales management LT

The most communicative – PBL Marketing LV (2)

The most playful team – PBL Quality management LT

The team „Without Limits“ – PBL Mehanics and machinery LV

The most friendly team – Business communication and ethics & Marketing LT

The most mysterious team – PBL Food production LV

The most influential team – Project management LT

The team „Wow“ – PBL Marketing communication LV

Bank of ideas and The most creative team – PBL Interior design and ergonomics LV

@LatviaLithuaniaProgramme

Read more
14 May 2018

PRODUKTYVUS PROJEKTO „SALESLABS“ ADMINISTRACIJOS SUSITIKIMAS ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOJE

2018 m. balandžio 12-13 d. “SalesLabs” projekto įgyvendinimo darbo grupė, Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos projekto administracija, susitiko Šiaurės Lietuvos kolegijoje apžvelgti įgyvendintas projekto veiklas, pasiektus projekto rezultatus, aptarti tolesnį projekto įgyvendinimą. Susitikimo metu buvo apžvelgti užmegzti ryšiai ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, pasidalinta 2017-2018 m.m. Pavasario semestro dalykų, kurių studijose taikomas problemų sprendimu grįstas mokymas, dėstymo ypatumais, įvertinta dėstytojų ir studentų kūrybinių dirbtuvių organizavimo patirtis. Taip pat aptartas projekte numatytos infrastruktūros klausimų sprendimas, tolesnis projekto komunikacijos plano realizavimas.

Read more
14 May 2018

KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE LATVIJOS IR LIETUVOS STUDENTAI SPRENDĖ VERSLO PROBLEMAS

2018 m. balandžio 12-13 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko pirmosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) dėstytojų ir studentų kūrybinės dirbtuvės. Projekte numatyta, kad įpusėjus studijų semestrui abiejų šalių dėstytojai ir studentai susitinka bendrose kūrybinėse dirbtuvėse pristatyti per paskaitas sprendžiamas verslo problemas bei keistis patirtimi jas sprendžiant. 2017/2018 m. m. pavasario semestre taikant probleminio mokymosi metodą Rezeknės aukštojoje mokykloje dėstomi dalykai Rinkodara, Rinkodaros komunikacija, Maisto prekių mokslas, Interjero dizainas ir ergonomika, Kompiuterių inžinerinė mechanika, o Šiaurės Lietuvos kolegijoje – Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara ir Kokybės vadyba dalykai.

Pirmąją kūrybinių dirbtuvių dieną jungtinė 48 Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir studentų komanda lankėsi Šiaulių regiono įmonėse, o antrąją dieną renginio dalyviai produktyviai dirbo Šiaurės Lietuvos kolegijoje – keitėsi verslo įmonių problemų sprendimo idėjomis ir patirtimi. Kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė jau pradėtus rengti verslo įmonės problemų sprendimo projektus, konsultavosi su abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojais, diskutavo su studentais, numatė tolesnę verslo problemos sprendimo eigą. Antrose dėstytojų ir studentų jungtinėse dirbtuvėse, kurios Rezeknės technologijų akademijoje vyks 2018 m. gegužės 17-18 d., studentai pristatys jau baigtinius verslo problemų sprendimo projektus.

Read more
14 May 2018

PRODUKTYVŪS STUDIJŲ DALYKŲ TURINIO IR VERSLO PROBLEMŲ MAINAI ANTROSIOSE KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOJE

2018 m. kovo 15-16 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko antrosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) kūrybinės dirbtuvės. Kūrybinės dirbtuvės prasidėjo jungtinės Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir verslininkų komandos apsilankymu Šiaulių regiono įmonėse. Tos pačios dienos vakarą dėstytojai ir verslininkai aptarė lankytų įmonių veiklos iššūkius ir problemas. Antroji kūrybinių dirbtuvių diena buvo skirta studijų turinio ir verslo problemų mainams. Abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį, o taip pat galimybes taikant PBL metodą į dėstymą ir paskaitas integruoti realių verslo problemų sprendimą. Verslo įmonės kūrybingai pristatė savo įmones ir jiems šiuo metu aktualiausias verslo problemas. Po pietų idėjų ir verslo problemų mainai persikėlė į individualias konsultacijas tarp verslininkų ir dėstytojų, per kurias abi pusės aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes sprendžiant realias verslo situacijas.

Šiaurės Lietuvos regioną šiose kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo šios įmonės: UAB „Remjasta“, UAB „Fiberta“, UAB „Grandbera“, UAB „Eltida“, UAB „Sporto kalvė“, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, Etaplius.lt, UAB „Metal Production“, Kaimo turizmo sodyba „Ąžuolų slėnis“, MB „Sorela“ (Sumuštinių baras „Gimme“), UAB „Elme Metall Lithuania“.

Kitos tarptautinės jungtinės kūrybinės dirbtuvės numatomos balandžio mėnesį. Jose dalyvaus Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai ir studentai.

Read more
14 May 2018

PIRMOSIOS PROJEKTO „SALESLABS“ (LLI 184) KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS LATVIJOS REZEKNĖS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE

2018 vasario 22-23 d. įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose Latvijos Rezeknės ir Šiaulių regionų verslininkai bei Latvijos Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojai aptarė bendradarbiavimo galimybes integruojant konkrečias verslo problemas į projekto metu pagal probleminio mokymosi metodą dėstomų dalykų turinį. Abiejų šalių verslininkai kūrybiškai pristatė savo įmones bei studentams siūlomas spręsti verslo problemas. Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį bei galimybes dirbant su studentais ir taikant probleminio mokymosi metodą spręsti konkrečias verslo problemas. Kiekvienas dėstytojas turėjo galimybę pasirinkti įmones, su kuriomis pageidautų bendradarbiauti ir būtų suinteresuotas pasiūlyti studentams spręsti tos įmonės veiklos problemas.

Svarbi kūrybinių dirbtuvių pridėtinė vertė – bendradarbiavimas abipus sienos: susitarta dėl problemų mainų, nes dėstytojai ir studentai spręs ne tik savo regiono, bet ir projekto partnerio regiono verslo problemas. Pristatant verslo problemas išaiškėjo, kad daugiausia problemų įmonėms kyla pardavimų, marketingo ir verslo komunikacijų srityse. Aktualizuoti tokie verslo įmonių iššūkiai kaip pardavimų plėtra, naujų rinkų paieška, pozicionavimo sprendimai, vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimas. Nemažai verslininkų pageidavo, kad studentai padėtų sukurti prekės identifikavimo strategiją. Išsakytas dizaino bei kūrybinių sprendimų poreikis, skatinimas sukurti prekės logotipą ar kitus prekės identifikatorius. Kai kurie verslo įmonių atstovai pageidavo, kad jų veikloje būtų geriau išnaudotas informacinių komunikacinių technologijų potencialas – jie tikisi inovatyvaus požiūrio iš studentų pusės, realaus indėlio į įmonės veiklą, studentų intelektualios bei kūrybinės veiklos rezultato, padėsiančio spręsti įmonės veiklos problemas.

Dėstytojų ir verslo atstovų tolesnės partnerystės etapas – antrosios kūrybinės dirbtuvės Šiauliuose, kurios įvyks Šiaurės Lietuvos kolegijoje kovo 15-16 d.

Read more
5 February 2018

About SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

Projekta apraksts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana Pārdošanas laboratorijās/SalesLabs”

Pamatinformācija. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014–2020 projektu, Nr.LLI-184 “SalesLabs for employability competencies development”. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Ziemeļlietuvas koledžu, Šauļos. Kopējais projekta finansējums ir 0,52 miljoni Eiro, no kuriem Latvijas puse saņem € 287 tūkstošus. Projekta darbības laiks ir 2 gadi līdz 30.06.2019.

Pamatojums. Šobrīd augstāko izglītību studē, un darba tirgū ienāk tā saucamā “Y” paaudze, iepriekš saukti arī par tūkstošgades bērniem. Viņi ir saauguši kopā ar tehnoloģijām, vienmēr tiešsaistē, dara lietas vienlaicīgi, uz sevi centrēti, ambiciozi un sasniegumu vadīti, arī vairāk komandas cilvēki nekā paaudze iepriekš. Tomēr, kā zināms, viņi nelasa garus tekstus, ir viegli garlaikoti, dara lietas bez īpašas iniciatīvas, nepieciešama viņu patstāvīga iesaistīšana. Tradicionālās studijas, kad pasniedzējs stāsta vienu taisnību neatbilst viņu uztverei, arī viņu ienākšana darba tirgū diktē nepieciešamību pēc pārmaiņām.

Mērķis. Lai sekotu līdzi pārmaiņām un uzlabotu studentu integrēšanos darba tirgū, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā eksperimentāli ievieš jaunu mācību metodi 10 esošajos studiju pilot kursos. Tās ir studijas darba vidē, precīzāk sauktas par uz problēmu risinājumiem balstīta mācīšanās. Mācību metode liek uzsvaru uz praktiskām nodarbībām, kuru laikā studenti grupās meklē risinājumus vietējo uzņēmumu reālajām problēmsituācijām, realizējot savus jaunos produktus vai pakalpojumus tirgū. Realizējot šo projektu RTA, jauniešiem būs reālas iespējas gūt praktisku pieredzi dažādu Latvijas un Lietuvas uzņēmumu darbībā, kas absolvējot augstākās izglītības iestādi jaunietim dos arī tik nepieciešamo darba pieredzi un ierakstu CV.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
Studiju kursu uzlabošana. Kopumā desmit studiju priekšmeti tiks uzlaboti katrā valstī saskaņā ar jaunās metodes ieviešanu: Ivetas Dmebovskas “Tirgzinība”, Dainas Znotiņas “Mārketinga komunikācija”, Andra Igavena “Datorprogrammu indženiermehānika”, Lienes Amantovas-Salmanes “Projektu vadība”, Sandras Murinskas “Mediju valoda un žanri”, Silvijas Mežisnkas “Apģērbu projektēšana”, Diānas Apeles “Interjera projektēšana un ergonomika”, Gunta Koļča “Robotikas praktikums”, Jurija Musatova “Programminženierija” un Ineses Silickas “Pārtikas produktu prečzinība”.

Kopīga Lat-Lit mācību organizēšana. Tiks organizēti starpvalstu semināri, kuros uzņēmēji dalīsies ar uzņēmējdarbības pieredzi, un studenti ar mācību procesa laikā risināmajām problēmām un to atrisinājumu idejām, rezultātiem. Studenti apmeklēs uzņēmumus, iepazīsies ar produktu komercializācijas gaitu, izstrādās un aizstāvēs savus priekšlikumus studiju un kursa darbus formā, prezentējot tos abu valstu uzņēmējiem un pasniedzējiem. Notiks pieredzes apmaiņas braucieni uz Šauļiem un otrādi, kad studentiem, pasniedzējiem un uzņēmējiem būs iespēja dalīties pieredzēs, sadarboties dažādās aktivitātēs, apmeklēt projektā iesaistītos uzņēmumus, uzklausīt vietējos uzņēmumus.

Infrastruktūras uzlabojumi. Pils ielā 23A ēkas renovācija un Pārdošanas laboratorijas izveide. Tiks labiekārtotas telpas semināriem, praktiskajām nodarbībām, un tikšanās reižu organizēšanai neformālā gaisotnē. Tā būs telpa, kur studenti varēs dalīties un realizēt savas idejas. Tiks labiekārtota ekspozīcija-veikals vietējo ražotāju produktiem un suvenīriem. Tiks izveidota vietējo pārtikas uzņēmumu eksperimentālā pārtikas tehnoloģiju ekselences meistarklase ar skatītāju un demonstrāciju zonu. Šeit reģiona lauksaimnieki un pārtikas ražotāji varēs saņemt konsultācijas un pakalpojumus vietējās identitātes produktu izstrādē un popularizācijā. Apmeklēt laboratoriju varēs jebkurš reģiona uzņēmējs, iedzīvotājs vai pilsētas viesis.

Pār kvalifikācijas programma pieaugušajiem. Papildus tiks izstrādāta mūžizglītības programma arī citām mērķa grupām – bezdarbniekiem un pieaugušajiem bez augstākās izglītības, invalīdiem un pārējiem nodarbinātajiem. Mūžizglītības programmas mērķis ir nodarbinātības prasmju attīstīšana, kompetences paaugstināšana pārdošanā un labāka integrācija darba tirgū.

Vairāk info: www.latlit.eu; www.europa.eu; https://www.facebook.com/SalesLabor/; https://latlit.eu/supported-projects/; https://rta.lv/saleslabs

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
5 February 2018

Article SalesLabs in Rezekne Academy of technologies

RTA īsteno projektu “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs”

Šobrīd augstāko izglītību studē un darba tirgū ienāk tā saucamā Y paaudze iepriekš vairāk saukti par tūkstošgades bērniem. Viņi ir saauguši kopā ar tehnoloģijām, vienmēr tiešsaistē un dara lietas vienlaicīgi, lasa pārsvarā īsus tekstus – virsrakstus un ir viegli garlaikoti. Viņi ir atvērti, uz sevi centrēti, ambiciozi un sasniegumu vadīti. Laiski, bet tajā pašā laikā radoši problēm-risinātāji. Maiņas darbu gatavi paveikt ātrāk, jo vēlas dinamisku vidi un alkst pārmaiņas, tamdēļ pildīt pienākumus viņus ir jāiesaista. Lieli domātāji un no elektrības pieslēguma atkarīgi. Viņi ir vairāk komandas cilvēki nekā iepriekšējās paaudzes, pieņem dažādību, novērē sociāli atbildīgas vērtības, ir pasaules ceļotāji un vēlas 24/7 servisu. Šī paaudze ir pārmaiņu priekšneši tam, kādas izmaiņas mūs sagaida gan darba vidē un kultūrā, gan arī izglītības sistēmā, jo viņu ir daudz (80 milj.) un viņi ir uz ilgu laiku. Lai būtu gatavi pārmaiņām un atvieglotu studentu integrēšanos darba tirgū, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īsteno projektu SalesLabs (Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās), kura ietvaros tiks uzlaboti 10 studiju kursi, balstoties uz jaunu metodiku (uz problēmu/projektiem balstīta mācīšanās, termins angliski PBL). Pēc būtības tās ir studijas darba vidē, kad studenti apgūst vielu, meklējot risinājumu konkrētai problēmai grupās, kas atbilst noteiktai kursa sadaļai. Pasniedzējs ir moderators starp uzņēmumu un studentiem, piedāvā literatūras avotus, apspriež iespējamās risinājuma alternatīvas un palīdz tās īstenot. Pasniedzējs nenorāda pareizo vai nepareizo problēmas risināšanas ceļu, tomēr 30% no darba novērtējuma sastāda tieši studentu grupas iegūtais rezultāts, ko novērtē arī uzņēmums. Lai ieviestu šo metodi, katrā valstī tiek atlasīti 10 īpaši eksperti, pasniedzēji – mentori, 10 Latvijā un 10 Lietuvā. Nu pat novembra mēnesī notika jau pirmās 2 dienu apmācības, kuras vadīja PBL metodes doktore Prof.Jurate Semeskaite. Šī metode ir populāra Dānijā (Aalborg) un Vācijā (Aachen).

No Ekonomikas un pārvaldības fakultātes projektā darbosies Iveta Dembovska, Daina Znotiņa un Liene Amatova-Salmane (Studiju virziens „Ekonomika”), Sandra Murinska (Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes”), no Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Daina Apele (Studiju virziens „Mākslas”), bet no Inženieru fakultātes Inese Silicka un Silvija Mežinska (Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”), Guntis Koļčs un Andris Igavens (Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”) un Jurijs Musatovs (Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija). Apmācību laikā, pasniedzēji iepazinās ar kolēģiem, ar kuriem kopā tiks veikta sadarbība turpmāko 3 gadu laikā, kā arī tika iepazīta jaunā mācību metode. Nākamās apmācības paredzēta RTA 13.-14. Decembrī uz kurā tiek laipni aicināti visi interesenti! Sekojiet mūsu mājas lapai facebook, kur tiks izvietota precīza apmācību programma, www.facebook.com/saleslabor

Pirmās tikšanās laikā Šauļos tika sagatavoti arī projekta Logo, balsošana par kuriem turpinās arī šobrīd. Ir izstrādāti divi iespējamie projekta logo varianti, kas redzami attēlos. Spied “like” attēlotajam logo, kuram, tavuprāt, ir jākļūst par oficiālo projekta logo. https://ejuz.lv/saleslabs

Eksperti:

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Link- https://www.rta.lv/aktualitates/1258

Read more
More articles

Last updated: 15.07.2020 07:35