• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-213 Interaction, capacities strengthening and joint risk mitigation of Latvian and Lithuanian medical and rescuers crews during liquidation of collapsed buildings (ResCo)

The common challenge in Programme area due to sparsely populated areas in cross-border region is efficient and timely provision of civil security services. Therefore the effectiveness and accessibility of crucial public services are the utmost importance to Latgale and Utena regions.

Overall objective of the project ResCo is to improve efficiency of four public institutions providing civil security services in cross-border area (Utena and Daugavpils regions) by strengthening capacities and improving cooperation between participating institutions and also to inform society about safe actions in case of an emergency.

By project ResCo the capacity of four public institutions will be strengthened and cooperation improved allowing joint tackling of the problems raised in large scale disasters, events with many injured persons and on daily emergencies occurring in cross-border area. Project main outputs are recommendations on cooperation, legislation, training, management and organization of emergency medical and fire / recue crews in case of large scale disasters or events with many injured persons and training video (case of collapsed building liquidation with injured persons inside) to be used for further education purposes of aid providers in Latvia and Lithuania.

The activities foreseen in the project are aimed to increase capacity and strengthened cooperation between SEMS, SFRS, PHCC and CFRB through common field training to identify gaps in cooperation, through developed recommendations and training material and also by informing society about safe actions in emergency situations.

Social media and contacts:
Phone: +37167337027
E-mail: sintija.murniece@nmpd.gov.lv
Website: www.nmpd.gov.lv
Address: Street Laktas 8, Riga, Latvia, LV-1013

17 jūlijs 2019

Īstenots Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu projekts ResCo

Šā gada jūlijā, pēc divu gadu ilga darba, noslēgsies Eiropas reģionālā attīstības fonda finansēts projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo). ResCo projekta mērķis bija pierobežas zonā stiprināt abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību. Projektu no Latvijas puses īsteno Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), bet no Lietuvas puses – Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs.

Read more
30 novembris 2018

Projekta ResCo sadarbības partneri tiekas trešajā darba grupas sanāksmē Utenā

Otrdien, 27. novembrī Utenas konferenču zālē “ABU” norisinājās projekta ResCo trešā darba grupas sanāksme, kurā tikās visu četru dienestu pārstāvji no Latvijas un Lietuvas.

Read more
24 augusts 2018

Veiksmīgi aizvadītas Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības Daugavpils novadā

Aizvadītas Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības Daugavpils novadā, kur piedalījās aptuveni 100 dalībnieki no abām valstīm, lai pilnveidotu savas prasmes un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos.

Read more
20 augusts 2018

Latvijas un Lietuvas glābšanas dienesti pilnveidos prasmes sniegt palīdzību cietušajiem ēku sagrūšanas gadījumos

No 21. līdz 23. augustam Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22, norisināsies Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. Tajās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk tekstā – NMPD), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk tekstā – VUGD), Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centra (Lietuva) darbinieki Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta* ietvaros pilnveidos savas prasmes un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos.

Read more
13 augusts 2018

Kalkūnes pagastā norisināsies Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu praktiskās mācības

No 21. līdz 23. augustam Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22, norisināsies Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. Tajās dienestu darbinieki pilnveidos savas prasmes un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos.

Read more
15 maijs 2018

Veiksmīgi noslēgušās projekta ResCo dalībnieku informatīvās vizītes bērnudārzos par pareizu rīcību ārkārtas situācijās

No 4. aprīļa līdz pat 10. maijam, projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) devās ciemos pie Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un audzinātājiem, lai informētu un saistošā veidā pastāstītu, kā rīkoties ārkārtas situācijās.

Read more
6 aprīlis 2018

Projekta ResCo dalībnieki izglīto bērnudārzu audzēkņus un pedagogus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās

No 4. aprīļa, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) uzsāk Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un audzinātāju informēšanu par pareizu rīcību ārkārtas situācijās projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros.

Read more
29 janvāris 2018

Projekta ResCo dalībnieki gatavojas izglītot bērnudārzu audzēkņus un pedagogus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās

25.janvārī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Iekšlietu ministrijas telpās organizēja semināru dalībniekiem no Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīnas dienestiem projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros, ar mērķi pilnveidot dienestu darbinieku komunikācijas prasmes, strādājot ar dažāda vecuma auditorijām.

Read more
10 oktobris 2017

Projekta ResCo sadarbības partneri tiekas pirmajā darba grupas sanāksmē Daugavpilī

2017.gada 5.oktobrī projekta sadarbības partneri piedalījās pirmajā darba grupas sanāksmē Daugavpilī. Sanāksmes sākumā sadarbības partneri pulcējās un apskatīja teritoriju, kurā norisināsies projekta ietvaros īstenotās kompleksās mācības “Ēkas sabrukuma gadījums ar vairākiem cietušiem”. Vēlāk tikšanās laikā tika apspriests gan mācību plāns, gan prevencijas darbi, gan arī citi projektam aktuāli jautājumi.

Read more
27 aprīlis 2017

Atklāts projekts Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbības un efektivitātes stiprināšanai ārkārtas situācijās pierobežā

Šodien, 27. aprīlī Daugavpilī atklāja NMP dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centra (Lietuva) sadarbības projektu – “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā”, ko plānots realizēt līdz 2019. gada 31. martam.

Read more
26 aprīlis 2017

Stiprinās Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbību un efektivitāti darbam ārkārtas situācijās pierobežā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centru (Lietuva) uzsāk īstenot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu, kas paredz pierobežas zonā stiprināt abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību.
Read more
More articles

Šā gada jūlijā, pēc divu gadu ilga darba, noslēgsies Eiropas reģionālā attīstības fonda finansēts projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo). ResCo projekta mērķis bija pierobežas zonā stiprināt abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību. Projektu no Latvijas puses īsteno Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), bet no Lietuvas puses – Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs.

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem projekta laikā bija 2018. gada augustā īstenotās abu valstu dienestu trīs dienu mācības Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem, kurās piedalījās aptuveni 100 mediķi un ugunsdzēsēji glābēji. Mācību procesam līdzi sekoja neatkarīgi eksperti, kuri pēcāk izstrādāja rekomendācijas starpvalstu un dienestu veiksmīgākai sadarbībai. Eksperti atzīmē, ka mācību dalībnieki ir guvuši neatsveramu pieredzi sadarbojoties ar glābšanas un medicīniskiem dienestiem no citas valsts, tomēr būtiski sadarbību sekmēt arī turpmāk – ir jārealizē regulāras teorētiskas un praktiskas apmācības, tostarp, iesaistot arī slimnīcas. No organizētajām lauka mācībām ir izveidota mācību filma, ko izmantot darbinieku apmācību procesā, lai pilnveidotu mediķu un glābēju prasmes, nodrošinot palīdzību cietušajiem.

Lai jau no mazotnes mācītos pareizu rīcību dažādās bīstamās situācijās, dienestu pārstāvji devās arī pie pašiem mazākajiem – Utenas un Daugavpils reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem. Abu valstu mediķi un glābēji, apmeklējot 48 bērnudārzus, iepazīstināja teju septiņus tūkstošus pirmsskolas vecuma bērnus un pedagogus, kā rīkoties, ja ir notikusi nelaime.

Projekta ietvaros tika iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums Latgales un Utenas apriņķa dienestu reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt ikdienā un ārkārtas situācijās. Piemēram, NMPD mediķu brigāžu rīcībā Daugavpilī nonāca medicīniskais aprīkojums – defibrilatori, ko izmanto gan sirdsdarbības atjaunošanai, gan dažādu cilvēka dzīvībai svarīgu rādītāju diagnostikai, plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce, perfuzors un mācību manekeni. Savukārt VUGD un Lietuvas mediķi ieguva jaunus specializētos transportlīdzekļus.

Last updated: 09.12.2019 12:36