Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-232 Development of environmental management resources (DERMR)

The project partners have launched a successful cooperation in previous Latvia – Lithuania cross-border programme in the fields of environmental and civil protection. There is a need to take joint environmental resource management measures in Latvian and Lithuanian border areas  such as mitigation of consequences of old grass fires and chemical pollution, as well as provision of faster response to prevention of these consequences.

The objective of the project is to develop jointly environmental risk management resources in Latvia-Lithuania border region in order to undertake effective environmental protection measures.

The project budget is 1 160 320,66 EUR including 986 272,56 EUR (85%) co-financing of the European Regional Development Fund.

Project partners during the implementation of the project from 1 April 2017 to 31 March 2019 will work together to improve the early warning system and the exchange of information between emergency services, as well to ensure informing of citizens in crisis situations in Jelgava and Siauliai administrative territories. Necessary equipment for Latvian and Lithuanian operational rescue services will be purchased, for example, specialized operational vehicles, rescue boats, sound and light reinforcement equipment, video surveillance systems, mobile trailers etc. Trainings are planned for specialists of the Latvian and Lithuanian operational rescue services to improve knowledge, skills and mutual cooperation in prevention of various possible environmental risks, for example, dead grass and peat fires, chemical accidents. For the experts involved in the project it is also planned to organize an experience exchange visit to The Main School of Fire Service in Warsaw (Poland) to provide theoretical and practical trainings in the context of risk management in the field of environmental protection. The project will educate citizens about the various measures and actions to reduce environmental risk.

Social media and contacts:
Phone: +371 63005487
E-mail: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv
Website: www.jelgava.lv
Address: Lielā iela 11, Jelgava

2 December 2019

Noslēgusies projekta īstenošana

Jelgavas pilsētas dome kā vadošais partneris, Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde kopīgi īstenojusi Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr. LLI-232 “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” (DERMR). Projekta lielākais ieguvums ir operatīvo dienestu tehniskās bāzes uzlabošana, veiksmīga sadarbība un praktiskās mācības vides un civilās aizsardzības jomā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās.

Read more
25 June 2018

Šiaulių miesto mokyklose vyko prevenciniai mokymai ir viktorina „Civilinė sauga: žmogaus ir aplinkos sauga“

Šiaulių miesto savivaldybės administracija nuo praėjusių metų balandžio įgyvendina Europos Sąjungos projektą NR: LLI-232 „APLINKOS RIZIKOS VALDYMO SISTEMOS GERINIMAS LATVIJOS IR LIETUVOS PASIENIO REGIONE“ DERMR.

Viena šio projekto veiklų – visuomenės informavimo apie civilinę ir aplinkos saugą kampanija. Į ją įtraukti Šiaulių miesto šeštų klasių mokiniai iš 15-os skirtingų ugdymo įstaigų. MOKSLEIVIŲ PREVENCINIAI MOKYMAI vyko gegužės 14-21 dienomis. Šios kampanijos tikslas buvo formuoti moksleiviams teigiamą nuostatą apie civilinę saugą ir kartu įtvirtinti jų turimas bei suteikti naujų žinių. Pasak lektorės, šie mokymai labiausiai orientuoti į realias gyvenimiškas situacijas, kuriose gali atsidurti kiekvienas vaikas, ypač vasaros atostogų metu.

Read more
23 May 2018

Projekta partneri tiekas Jelgavā

Piektdien, 18.maijā Jelgavā aizvadīta projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” vadības grupas sanāksme, kurā projektā iesaistītie partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde – dalījās ar līdz šim paveikto un pārrunāja nākamos soļus projekta mērķa sasniegšanā.

Read more
8 March 2018

Bezpilota lidaparāts civilai aizsardzībai

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-232  “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram  piegādāts bezpilota lidaparāts. To izmantos civilās aizsardzības preventīvo un reakcijas funkciju veikšanai.

Read more
1 March 2018

Stiprina civilās un vides aizsardzības kapacitāti

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-232  “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai iegādāts kvadricikls, kas palīdzēs nodrošināt ātru un mobilu reaģēšanu negadījumu un to seku novēršanas gadījumos grūti sasniedzamās vietās.

Read more
20 June 2017

Jelgavas un Šauļu pašvaldību pārstāvji pārrunā projekta aktivitātes

Ceturtdien, 18.maijā, Jelgavas pilsētas domē notika pirmā projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” sanāksme. Tajā piedalījās pašvaldība kā vadošais partneris, Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta partneri jau iepriekš ir uzsākuši veiksmīgu sadarbību vides un civilās aizsardzības jomā. Turpinot iesākto sadarbību, Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ir nepieciešams veikt arī kopīgus vides resursu pārvaldības pasākumus citās jomās, piemēram, mazināt ugunsgrēku un ķīmiskā piesārņojuma radītās sekas, kā arī nodrošināt ātrāku reaģēšanu šo seku novēršanai.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš klātesošajiem akcentēja jautājumu par iedzīvotāju drošību: “Kopīgi sadarbojoties, projekta partneri Jelgavas un Šauļu pilsētās uzlabos agrās brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, kā arī nodrošinās iedzīvotāju informēšanu krīzes situācijās.”

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Pateicoties pārrobežu sadarbībai, tiks uzlabots operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs. Tāpat projekta ietvaros tiks organizētas teorētiskās un praktiskās mācības.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Read more
More articles

Last updated: 08.04.2020 12:43