Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-306 Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the LV-LT cross-border region applying urgent and long-term management measures

Preservation of wetland ecosystems in Latvia-Lithuania cross-border region faces such similar challenges as lack of knowledge and experience in preservation of valuable wetland habitats. This requires common solutions and strong cooperation. The project aims to create a common methodology of wetland habitat management for the region. All project activities will be carried out in Natura 2000 network sites or other protected areas. During the project open wetland habitats of pilot project areas will be mapped, their diversity and status will be assessed. This information will serve as a basis for the preparation of two nature management plans for Natura 2000 sites in Latvia. It will also be used for the development of joint solutions for improvement of habitat mapping methods, and recommendations how to select the best management tools and equipment, nature management measures (for example cutting and removal of shrub and prevention of their re-sprouting, cutting and removal of grasses) for the different types of wetlands. A manual on wetland management practices in Latvia and Lithuania will be prepared, as well as methodology on long-term monitoring of restoration and management effectiveness will be developed. Implementation of management measures will be demonstrated in 6 small (~1 ha) and 2 large (~5 ha) plots in both countries. Also, capacities of different stakeholders will be increased in 6 trainings for local communities and private land owners, 2 workshops for local authorities and state institutions, experience exchange visit, and final project conference.

Social media and contacts:
Phone: +37068233041
E-mail: sartai@grazute.lt
Website: www.sartai.info, www.grazute.lt,
Address: Vytauto g. 5, Dusetos, Zarasų r.

23 December 2019

Training seminar for LLI-306 project in Birzai

Seminarai vietos bendruomenėms ir privačių žemių savininkams
Gruodžio 10 d. Kirkiluose, Biržų r., bei gruodžio 19 d. Kirdonyse, Biržų r., vyko renginiai skirti vietos bendruomenėms ir privačių žemių savininkams, kurie buvo organizuojami įgyvendinant projektą „Bioįvairovės išsaugojimas atvirose pelkių buveinėse Lietuvos – Latvijos pasienio regione taikant skubias ir ilgalaikes tvarkymo priemones“, akronimas – Open Landscape, Nr. LLI-306.
Renginių metu buvo pristatoma:
1. Bendra informacija apie Biržų regioninio parko tikslus bei projektą „Bioįvairovės išsaugojimas atvirose pelkių buveinėse Lietuvos – Latvijos pasienio regione taikant skubias ir ilgalaikes tvarkymo priemones“.
2. Atvirų šlapynių buveinių užaugimas, grėsmės ir problemos;
3. Atvirų pelkių buveinių įvairovė ir pasiskirstymas Biržų ir Sartų regioniniuose parkuose;
4. Pelkių buveinių valdymo įrankiai ir priemonės, geroji valdymo praktika.
Po pristatymų lankėmės Biržų regioninio parko teritorijoje esančiose pelkėse. Aplankėme kelias tikslines pelkes, kurios projekto metu bus/yra tvarkomos. Šios pelkės projekto metu buvo inventorizuotos pagal EUNIS klasifikacijos sistemą, įvertinta jų būklė ir tvarkymo poreikis.
Teritorijose aptinkamos pagal EUNIS klasifikaciją inventorizuotos D5.2 Aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens buveinės. Inventorizacijos metu nustatyta, kad buveinių būklė nepatenkinama, daugiausiai dėl susidariusio tankaus nesuirusių augalų liekanų sluoksnio bei apaugimo medžiais ir krūmais.
Palanki aukštųjų viksvų sąžalynų buveinių būklė palaikoma išsaugant atviras, krūmais neapaugusias buveines. Siekiant išsaugoti palankią aukštųjų viksvų sąžalynų buveinių būklę, būtina šienauti žolinius augalus, kad buveinėse būtų tinkamos apšvietimo sąlygos ir nesusidarytų storas jų liekanų sluoksnis.

Projektas Nr. LLI-306 „Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones“ (OPEN LANDSCAPE)
Pagrindinis projekto tikslas – padidinti gamtos išteklių tvarkymo ir biologinės įvairovės apsaugos efektyvumą ir veiksmų integraciją Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, taikant skubias ir ilgalaikį poveikį turinčias atvirų pelkių buveinių tvarkymo priemones.
Projekto trukmė: 2018-04-03 – 2020-04-02
Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas: 318 212,63 €
Projekto partneriai: Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija (LT), VšĮ Gamtos paveldo fondas (LT), Biržų regioninio parko direkcija (LT), Preili savivaldybė (LV), Gamtos apsaugos agentūra (LV), Viesitės savivaldybė (LV).
Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (www.latlit.eu).
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos sąjungos finansinę paramą. Už šio leidinio turinį atsako Biržų regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
30 September 2019

Experience exchange study trip for LLI-306 project

Patirties mainų kelionė 2019-09-23 – 2019-09-25

Įgyvendinant projektą „LLI-306 „CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN OPEN WETLAND HABITATS OF THE LV-LT CROSS-BORDER REGION APPLYING URGENT AND LONG-TERM MANAGEMENT MEASURES, OPEN LANDSCAPE“ 2019 m. rugsėjo 23-25 dienomis vyko projekto partnerių patirties mainų kelionė, kurios metu buvo dalijamasi patirtimi apie pelkių buveinių tvarkymą ir išsaugojimą.

Read more
28 September 2019

Training seminar for local communities and private land owners for LLI-306 project

Projekta ietvaros, 2019. gada 20. septembrī, Elkšņos notika  mācību seminārs vietējai sabiedrībai un zemju īpašniekiem, kas dzīvo Aizdumbles purva tuvumā. Semināru vadīja Jolanta Bāra, Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas vadītāja.

Ievadā semināra dalībnieki tika informēti par pašu projektu, kam sekoja prezentācija par dabas vērtībām Latvijas purvos un konkrēti Aizdumbles purvā, apsaimniekošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Pēc teorētiskās daļas, sekoja izbraukums uz Aizdumbles purvu, kur dabā tika skatītas minētās dabas vērtības, purva teritorijas īpatnības un citi ar apsaimniekošanu saistītie jautājumi.

Read more
18 September 2019

Training seminar for local communities and private land owners for LLI-306 project

Rugsėjo 14-15 d. Vyko renginiai skirti vietos bendruomenėms ir privačių žemių savininkams, kurie buvo organizuojami įgyvendinant projektą „Bioįvairovės išsaugojimas atvirose pelkių buveinėse Lietuvos – Latvijos pasienio regione taikant skubias ir ilgalaikes tvarkymo priemones, Atviras kraštovaizdis“ Nr. LLI-306.

Renginių metu buvo pristatoma:

Atvirų šlapžemių buveinių apaugimas, grėsmės ir problemos;

 1. Atvirų pelkių buveinių įvairovė, pasiskirstymas ir būklė;
 2. Atvirų pelkių buveinių tvarkymo priemonės ir geroji valdymo praktika.

Po pristatymo rugsėjo 14 d. lankėmės Sartų regioninio parko teritorijoje esančiose pelkėse Ilgašilio miške. Aplankėme kelias tarpines pelkes ir liūnus, šaltiniuotas tarpinio tipo pelkes su rūdingais, geležingais šaltiniais, bei šaltinį su besiformuojančiais tufais. Šios pelkės projekto metu buvo inventorizuotos pagal EUNIS klasifikacijos sistemą, įvertinta jų būklė ir tvarkymo poreikis. Taip pat žygio metu stebėtos ir kelios Europinės Svarbos rūšys – pelkinė uolaskėlė, ir žvilgančioji riestūnė, dvilapis purvuolis, pūkuotoji apuokė. Pelkės ypatingos saugomų rūšių gausa ir tuo, kad kai kurių iš šių rūšių populiacijos Sartų RP yra vienos iš didžiausių Lietuvoje.

Read more
5 November 2018

Ar išsaugosime paskutinį retų rūšių prieglobstį?

Biržų ir Sartų regioninių parkų pelkėse visą vasarą darbavosi Gamtos paveldo fondo specialistai. Jie rinko informaciją apie čia augančius augalus, vertino buveinių būklę ir kylančias grėsmes. Apdorojus surinktus duomenis bus įvertinta ekosistemų būklė.

Read more
More articles

Last updated: 06.08.2020 08:59