• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-329 Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife)

The economic crisis in Europe, disastrous proportion of immigration in Lithuania and Latvia exacerbates social problems of small towns as new types of social risk families appeared: low-income families, single-parent families where one parent works abroad, families where youth live without parents or with distant relatives. The problems that the project are focused on are lack of effective social inclusion measures in Visaginas and Dagda for at-risk youth and disabled youth as well as lack of favourable social infrastructure that can be used as efficient measure to solve social problems. During the project implementation period new social inclusion measures that is focused on reducing social inequalities by improving literacy in the field of healthy lifestyle and ecology among a-risk youngsters and disabled children will be created and implemented.

The overall objective of the project is to improve accessibility and efficiency of social, sport and educational infrastructure for effective implementation of new social inclusion measures in boarder regions of Dagda and Visaginas.

Partners will jointly conduct “Healthy life” research to find out the level of knowledge about Healthy life and Ecology among at-risk children and youthand to collect information for 8 new non-formal educational programs “Ecology”, “Bad habits”, “Healthy eating”, “Active living” in Lithuanian and Latvian languages. Later, 32 youngsters from target group will take part in pilot testing of the programs during 7 month period. Also project partners will jointly organize two summer camps, International sports game and competition „MasterChef for youngsters”.

Public stadium in Dagda will be reconstructed to create favourable conditions for sports activities for target groups, o educational premises in Visaginas will be reconstructed to create comfortable educational conditions for educational activities and job-related activities for at -risk youth and children as well as for young people with disabilities.

Successful implementation of the project will significantly improve social infrastructure in Dagda and Visaginas and will create favourable conditions for target group. It is planned that more than 800 people per year will be able to use the improved infrastructure in Dagda and Visaginas and 60 children and youngsters every year will gain new skills in new non-formal educational programmes. International sports game in Dagda and competition “Master Chef for youngsters” in Visaginas will become annual events and will attract more than 140 participants every year.

Social media and contacts:
Phone: +37038632512; +37068669351
E-mail: direktore@vvkn.lt
Website: www.vkn.lt
Address: Vilties g. 16, 31121 Visaginas,Lithuania

7 December 2018

Second work group meeting in Dagda

2018 m. gruodžio 4 d. Dagdos mieste (Latvija) įvyko projekto „Sveikas gyvenimas“ (Healthylife), LLI-329 partnerių susitikimas, kurio metu detaliai buvo aptartos neformaliojo ugdymo programos šiomis kryptmis: sveika mityba, ekologija, žalingi įpročiai, sveika gyvensena. Pagrindinis susitikimo tikslas –  aptarti programų įgyvendinimo metodus. Projekto mokytojos pristatė interaktyvių darbo formų ir neformalaus ugdymo metodų įvairovę. Vyko gyva diskusija dėl ugdymo metodų taikymo praktikoje ir keletas metodų buvo pademonstruota partnerių susitikimo metu. Buvo aptariami darbo su socialinės rizikos grupės jaunuoliais bei jaunuoliais, turinčiais negalią, aspektai ir ypatumai.
Norime paminėti, kad šis partnerių susitikimas buvo ypatingas. Jis vyko Advento laikotarpiu, tai ramybės ir susikaupimo metas. Todėl šio susitikimo metu dviejų Valstybių partneriai nuoširdžiai padėkojo vieni kitiems už supratingumą, palaikymą ir optimizmą, siekiant kilnaus tikslo – sėkmingos mūsų šalių jaunuolių savirealizacijos. Kitas susitikimas planuojamas 2019 metų pradžioje, Visagino savivaldybėje.
Primename, kad projektas „Sveikas gyvenimas“ yra skirtas Visagino miesto bei Dagdos krašto vaikams ir jaunuoliams. Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiką gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe.

Press release in Latvian :http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni/projekta-partneru-darba-grupas-sapulce-latvija.html

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
5 July 2018

Summer camp “Healthy life” in Dagda

Nuo birželio 25 iki liepos 2 d. Dagdos mieste (Latvija) vyko vasaros jaunimo stovykla pagal projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai ties laimingos ateities“ („Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife) kodas Nr. LLI-329).

Stovykloje dalyvavo 13-16 metų jaunimas iš rizikos grupės šeimų iš Latvijos ir Lietuvos.  Po 16 dalyvių iš kiekvienos šalies.

Savaitės bėgyje jauni žmonės nagrinėjo keturias pagrindines projekto temas: ekologija ir aplinkosauga, sveika mityba, sportas ir jos įtaka sveikatai, blogi įpročiai, priklausomybių nustatymas. Dalyviai darė maisto piramidės, kūrė meniu, ruošė subalansuotą maistą, aplankė virtualią parduotuvę. Buvo organizuoti užsiėmimai aplinkos formavimo centre, apsilankymas ekologiniame braškių ūkyje, mokomoji programa apie vaistažolių arbatas, ekskursijos į gražiausias Latgalos vietas. Į intensyvią sporto dieną buvo įtrauktos relės, komandos žaidimai, atsipalaidavimo praktikos. Dieną, skirtą blogiems įpročiams, vaikai sužinojo apie įvairų narkotikų ir psichotropinių medžiagų poveikį žmogaus organizmui, paskaičiavo, kiek pinigų vidutiniškai priklausomi žmonės išleidžia alkoholiam ir cigaretėms, peržiūrėjo ir aptarė vaizdo filmą, kuris demonstravo žmogaus, apsvaigusio nuo skirtingų narkotinių medžiagų, elgesį.

Taip pat turtinga stovyklos programa, kurią parengė partneriai iš Latvijos, įtraukė į save darbą grupėse, viktorinas. Be to ypatingas dėmesys buvo skirtas dalyvių asmeninių kompetencijų vystymuisi – gebėjimui bendrauti, priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę, paskirstyti vaidmenis, dirbti komandoje ir t.t.

Su neįkainojamu žinių ir įgūdžių bagažu ir dėkingumo jausmu organizatoriams Visagino vaikai grįžo namo.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Jeleną Malyavko, jelena.malyavko@vkn.lt.

Informacija latvių kalba: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni/starptautiska-jauniesu-vasaras-nometne-dagda.html

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
20 June 2018

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS DAGDOJE

Įgyvendinant projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai ties laimingos ateities“ – „Healthy life – first steps in creating happy future“/„HEALTHYLIFE“, Visagino kūrybos namų delegacija 2018m. birželio 19 dieną lankėsi Dagdoje (Latvija).

Susitikimo tikslas – aptarti projekto veiklas, jų įgyvendinimo terminus. Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis apie jaunimo apklausos “Healthylife” eigą, planuojamos stovyklos organizavimą liepos mėnesį Dagdoje. Partneriai iš Dagdos supažindino su stovyklos programa, apgyvendinimo sąlygomis, edukacinėmis veiklomis. Grupės susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys į moksleivių saugumą stovyklos metu.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt. 
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Read more
25 April 2018

Kick-off meeting in Visaginas

2018 m. balandžio 25 d. Visagino kūrybos namuose pasirašyta sutartis tarp Latvijos ir Lietuvos šalių, dėlprojekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai laimingos ateities link“ („Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife) kodas Nr. LLI-1329).

Projekto bendras tikslas – pagerinti socialinės, sporto ir švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas socialinės įtraukties priemones Dagdos ir Visagino regionuose. Projekto esmė, kad rizikos grupės jaunimo, neįgaliųjų socialinės problemos Visagine ir Dagdoje bus sprendžiamos, kuriant komfortišką infrastruktūrą ir ją efektyviai panaudojant.

Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiką gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe. Projektas „Sveikas gyvenimas“ yra skirtas Visagino miesto bei Dagdos krašto vaikams ir jaunuoliams. Projekto metu vaikai ir jaunuoliai įgys reikalingų žinių ir įgūdžių, kaip tausoti savo sveikatą. Taip pat Visagine, VKN atvirame jaunimo centre bus renovuotos patalpos, kur bus įrengta profesionali virtuvė, kurioje vaikai ir jaunuoliai mokysis gaminti sveiką maistą. Vyks stovyklos Dagdoje ir Visagine, kur jaunimas bendraus, įgis teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, kurių dėka jie pagerins savo gyvenimo kokybę.

Latviją šiame projekte atstovauja – Dagdos savivaldybė, o mūsų savivaldybę atstovauja – Visagino kūrybos namai. Svečių iš Latvijos delegacija buvo šiltai priimta Kūrybos namuose. VKN direktorė Svetlana Šadčeneva pristatė visaginiečių darbo grupę, atsakingą už projekto vykdymą. Buvo padėkota svečiams iš Latvijos už jų aktyvumą ir iniciatyvumą. Dagdos meras Aivars Strulis padėkojo visaginiečiams ir pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas tarp mūsų miestų išties produktyvus. Pasak jo, šis projektas yra abipusiai naudingas, tai galimybė dalintis gerąja patirtimi, siekiant sėkmingos vaikų ir jaunuolių socializacijos. Kūrybos namų konferencijos salėje įvyko iškilminga sutarties pasirašymo ceremonija. VKN direktorė Svetlana Šadčeneva ir Dagdos krašto meras Aivars Strulis apsikeitė ne tik pasirašytomis sutartimis, bet ir dovanomis bei suvenyrais.

Informacinis pranešimas latvių kalba: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni/parakstits-partneribas-ligums.html

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
More articles

Last updated: 18.04.2019 15:29