• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-341 Social Inclusion of Elderly People (Aging in Comfort)

The project is targeted at 45 thousand elderly inhabitants of Latvia-Lithuania border region – the former districts of Daugavpils and Rezekne and the districts of Utena and Moletai. It aims at improvement of the quality of social services for home care with newly trained mobile teams – teams of professional care-takers providing home-based social assistance to seniors including assistance in taking care of the body, basic medical assistance, cleaning and cooking.

The project intends to improve community-based social home-care services and infrastructure by applying new approaches of help at home and self-help activities allowing for aging in comfort. It will include (1) theoretical trainings, networking, exchanges of experience and study visit to Falun, Sweden for mobile team specialists, and (2) improvement of social home-care services for elderly persons with elaboration of a handbook for the mobile teams as a guidebook setting out the methods on provision of a good quality home-care social service to elderly people, and improvement of equipment – acquisition of 4 special vehicles and specialised equipment for the mobile teams for provision of wider range and better quality of social home-care services.

It is intended that the project will train 40 mobile team specialists and improve equipment for mobile teams in 4 districts (Daugavpils, Rezekne, Utena and Moletai) and 1 municipality (Ilukste) of Latvia-Lithuania cross-border region directly benefiting 1300 elderly persons.

Social media and contacts:
Phone: +371 26529150
E-mail: laila@kraslava.lv
Website: www.ezeruzeme.lv
Address: Brivibas 13, Kraslava, LV 5601, Latvia

4 April 2019

Mobile team specialists start theoretical training

In order to develop and improve social care services and their quality in Latvia and Lithuania, one of the tasks of the project LLI-341 Aging in Comfort is to strengthen the knowledge of mobile team specialists about the process of home care of clients, medical, psychological and social assistance, self-help measures for family members and neighbors of the client, as well the important role of teams in the daily lives of single people.

Read more
3 March 2019

2nd PMG meeting took place in Rezekne

Project partners from Rezekne, Rezekne and Daugavpils Municipalities, Ilukste, Utena and Moletai met for the 2nd project meeting to discuss ongoing actualities and challenges in previous period.

Read more
7 December 2018

Sociālā aprūpe dzīvesvietā Zviedrijā balstīta uz vērtībām

Borlänge pašvaldību Zviedrijā laika posmā no 2.līdz 5.decembrim mācību vizītē apmeklēja sociālo dienestu pārstāvji no 6 Latvijas un Lietuvas pašvaldībām- projekta LLI-349 „Aging in Comfort” partneri. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas iestādes, notika tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kas pastāstīja par Zviedrijas valsts un vietējās pašvaldības sociālo aprūpi regulējošiem normatīvo dokumentu aspektiem, dalījās pieredzē par aprūpes mājās sniegšanas vispārēju organizēšanu Borlängē. 

Read more
17 November 2018

Sociālie darbinieki no Latvijas un Lietuvas dosies mācību vizītē uz Zviedriju

No 2. līdz 5.decembrim projekta LLI-341 „Aging in Comfort” partner-pašvaldību sociālie darbinieki kopā ar Vadošā partnera, biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta pārstāvjiem dosies mācību braucienā uz Borlänge, Zviedriju. 

Read more
2 November 2018

Attīstīs jaunus sociālās aprūpes mājās pakalpojumus vientuļiem senioriem

Ar mērķi ir uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpi un medicīnisko palīdzību mājās, biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā uzsākusi projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- Vecumdienas komfortā) īstenošanu.

Read more
More articles

December

Last updated: 16.08.2019 10:00