• Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-386 Transformations from Slum to Chic (Trans-form)

The project aims to revitalise municipality-owned brownfields by transforming them into sustainable and attractive areas.

During the project the territorial planners from Daugavpils, Rēzekne, Krāslava, Panevezys and Visaginas will receive theoretical trainings about planning and implementing sustainable revitalisation of brownfields. Exchange of experience and study trips to the project partner territories and other locations in Europe (Czech Republic, Germany and the Netherlands) will be organized, Methodological Handbook for planners and action plans for revitalisation of pilot areas will be elaborated.

Actual rehabilitation and cleaning of 5.53 ha of territories with environmental problems will take place in 4 partner sites in Lūznava (Rēzekne Municipality), Daugavpils Fortress, Krāslava and Skaistkalnis Park in Panevėžys.

Social media and contacts:
Phone: +371 26529150
E-mail: laila@kraslava.lv
Website: www.ezeruzeme.lv
Address: Brivibas 13, Kraslava, LV 5601, Latvia

25 March 2019

Lithuanians in four degraded territories of four Latvia’s municipalities in four days

A 4-day study visit to Latvia was attended by specialists from the project “Trans-form” partner municipalities from Panevėžys and Visaginas (Lithuania) to get acquainted with the experience of local governments in the planning of brownfield development, plans and work already done in this area. During the visit from 19 to 22 March 2019, Lithuanian colleagues visited Daugavpils City Municipality, Kraslava and Rezekne Municipalities and Rezekne Special Economic Zone.

Read more
4 March 2019

Territory planners visited brownfields during a study visit to Lithuania

Specialists from Rezekne and Kraslava Municipality, Daugavpils City Council and Joint Municipal Institution “Rēzekne Special Economic Zone Authority” together with representatives of Latvian Office of Euroregion “Country of lakes” visited Panevezys and Visaginas (Lithuania) with the aim of gaining experience in planning of brownfield development in other municipalities during a 3-day study visit.

Read more
5 December 2018

Spatial planning from place story and designs up to investment

From 28 to 30 November 2018, the Joint Municipal Institution “Rēzekne Special Economic Zone Authority” in cooperation with Latvian Office of Euroregion “Country of lakes” (Lead Partner) in frame of the project LLI-386 “Trans-form” organized three-day training on topics relating to the development and planning of brownfields for specialists involved in spatial planning from partner-municipalities in Latvia and Lithuania.

Read more
2 November 2018

Otrā mācību brauciena diena Prāgā veltīta pilsētplānošanai

Mācību brauciena Prāgā, Čehijā laikā projekta “Trans-form” (LLI-386) partneru pārstāvji apmeklēja Prāgas plānošanas un attīstības institūtu (IPR Prague), kas ir Prāgas pilsētas domes izveidots konceptuālais centrs, kur koordinē pilsētas arhitektūru, pilsētplānošanu, attīstību, izveidi un pārvaldību. Institūts galvenokārt izstrādā un koordinē dažādus pilsētplānošanas dokumentus, un viens no pilsētas 28 attīstības plāniem ir degradēto teritoriju attīstības plāns, kurš ietver vīziju par 3 dažādu veidu apgabalu attīstību Prāgā- kopā 4600 ha degradēto, transformējamo un izaugsmes teritoriju.

Read more
30 October 2018

Trans-form “izstaigā” Prāgas degradētos rajonus

Projekta “Trans-form” (LLI- 386) pirmā mācību brauciena pirmajā daļā izstaigātas divas Prāgas vēsturiski lielākās degradētās teritorijas. Kopā ar Prāgas Kārļa Universitātes Zinātņu fakultātes maģistru Janu Sýkora tika pētītas Prāga 7 rajona apkārtnes- Hološovice un Karlina, kas ir bijušās industriālās, militārās un arī 2002.gada milzīgu plūdu skartās pilsētas teritorijas, kuru laikā tika iznīcinātas ēkas, ielas un cita infrastruktūra.

Read more
26 October 2018

Pēc idejām uz Čehiju, Vāciju un Nīderlandi

Prāga, Berlīne un Eindhovena ir Eiropas pilsētas, uz kurām mācību vizītēs Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros dosies teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti, un citi, kuru darbs pašvaldībā saistīts ar teritoriju attīstības plānošanu. 

Read more
17 September 2018

Sakārtos degradētās teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā un pašvaldību kopīgo iestādi „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzsākusi projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija” (LLI- 386) jeb Trans-form īstenošanu. 

Read more
More articles
 • 05. November - 08 November 2019
  Study Visit to Eindhoven, Netherlands
 • 27. September 2019
  3rd Project Management Group Meeting of the project LLI-386 Trans-form in Visaginas, LT

  Visaginas, Lithuania

 • 19. September 2019
  3rd Project Steering Group meeting of the project LLI-386 Trans-form in Rezekne, LV

  Rēzekne, Latvia

 • 24. July - 26 July 2019
  3rd series of theoretical trainings “Sustainable urban and territorial planning”

  Visaginas, Lithuania

 • 25. June - 27 June 2019
  2nd series of theoretical trainings “Models for transformation of degraded areas - examples on best practice and failures”

  Panevezys, Lithuania

 • 13. May - 16 May 2019
  Study visit to Berlin, Germany
 • 29. March 2019
  2nd Project Steering Group meeting in Visaginas, LT

  Visaginas, Lithuania

 • 19. March - 22 March 2019
  Experience exchange Study trip to Latvia
 • 25. February - 27 February 2019
  Experience exchange study trip Lithuania
 • 08. February 2019
  2nd Management group meeting of the project LLI-386 Trans-form

  Kraslava, Latvia

 • 28. November - 30 November 2018
  1st series of theoretical trainings “Investment attraction for future development of brownfields”

  Rēzekne, Latvia

 • 29. October - 01 November 2018
  Study Visit to Czech Republic, Prague
 • 28. September 2018
  1st Steering Group meeting of the project LLI-386 Trans-form

  Daugavpils, Latvia

 • 25. July 2018
  1st Management group meeting of the project LLI-386 Trans-form

  Panevėžys, Lithuania

 • 05. June 2018
  Kick off meeting of the project LLI-386 Trans-form

  Kraslava, Latvia

 • Last updated: 17.01.2020 16:02