Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-436 Quality improvement and diversity development of social services for Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)

Demographic projections for Lithuania and Latvia show that number of children with different types of disabilities are growing, therefore efficient social measures have to be taken to improve social inclusion. Problems of border regions of Latgale and Utena that were identified are lack of effective, diverse and innovative social inclusion measures for disabled children as well as lack of favourable modern outdoor educational infrastructure, that allows organization of educational process outside of the buildings productively and  that can be used as efficient measure to solve social problems. The objective of the project is to improve accessibility and efficiency of educational environment for disabled children  by setting up outdoor classes for effective implementation of new and improved social inclusion measures in border regions of Latgale and Utena regions.

Partners will jointly create and implement 6 educational training programs such as “Dealing with wool”,  “Ceramics and Clay Therapy”, “Cinema/animation studio”, “Orchestra”, “Young researchers of nature” and “Fitness and mind therapy”. Also three professional orientation programs for children with special needs will be adopted and implemented. Children will present new skills in Visaginas, Dagda and Molėtai town festivals. Four summer camps in Latvia and Lithuania and 6 educational field trips will be organized. New social measure – Family clubs will bring  region’s families with disabled children together, will help parents feel more involved in life of children, solve personal problems and find common ground with other families. Latvian and Lithuanian teachers will improve knowledge and gain new valuable experience that will be used while organizing educational activities in new social infrastructure – outdoor classes.

Successful implementation of the project will dramatically improve social infrastructure in Dagda, Molėtai and Visaginas and will create favourable conditions for disabled children to learn, to be active, to be included, to live fulfilled and visible life.

Social media and contacts:
Phone: +370 386 72 758
E-mail: verdene@dkd.lt
Website: www.verdenesgimnazija.lt
Address: Taikos str. 21, Visaginas, Lithuania

28 September 2020

SECOND PARTNER’S MEETING

2020 m. rugsėjo 11 d. įvyko projekto, „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME/LLI-436 skirto gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose, darbo grupės posėdis ZOOM platformoje. Dalyvavo Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro bei Dagdos savivaldybės komandos.  Projekto partneriai dalinosi pasiekimais, su kokiais iššūkiais susiduria bei gvildeno kitus aktualius klausimus.  Daug buvo diskutuota apie edukacines programas. Pedagogai pasidalino idėjomis, mintimis bei edukacinių programų rengimo patirtimi. Ypač daug dėmesio sulaukė profesinio orientavimo programa, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Ši programa  padės vaikams ugdyti savanorystės įgūdžius, mokys gailestingumo ir atjautos.

Aptartas ir dar vienas labai svarbus klausimas –  tai projekto rudens veiklos.  Deja numatytos veiklos nukeliamos, nes situacija dėl COVID-19 nesikeičia, todėl suplanuotus darbus tenka koreguoti. Nors esama situacija nedžiugina, tačiau posėdžio dalyviai nusiteikę optimistiškai ir  išsiskirdami vieni kitiems linkėjo sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
30 May 2020

Project SEE ME kick-off meeting

2020 m. gegužės 26 d. įvyko pirmasis projekto darbo grupės posėdis per ZOOM platformą. Deja, COVID-2019 pandemija pakoregavo partnerių planus ir buvo nuspręsta atidėti gyvus susitikimus iki karantino atšaukimo abejose šalyse. Primename, kad projektas skirtas gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose.

Nuotoliniame posėdyje dalyvavo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje projekto darbo grupės atstovai, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro projekto įgyvendinimo komanda bei Dagdos savivaldybės projekto darbo grupės atstovai.

Susitikimo pradžioje partneriai pasidžiaugė, kad projekto idėjos buvo palankiai įvertintos ir projektas gavo finansavimą, nepaisant labai didelės konkurencijos.

Posėdžio metu buvo aptartos projekto veiklos, planuojami projekto rezultatai bei veiklų tvarkaraštis, įvertinti finansiniai įsipareigojimai, sutarta dėl bendrų veiklų. Visi partneriai sutiko, kad dėl pandemijos šiais metais labai rizikinga organizuoti vaikų stovyklas, todėl buvo nuspręsta perkelti šių veiklų įgyvendinimą rudeniui. Projekto komanda tikisi, kad pirmą stovyklą bus galima organizuoti rudens atostogų metu.

Artimiausiu metu Visagino „Verdenės“ gimnazija pradės vykdyti infrastruktūrinius projekto darbus – tai klasių atnaujinimas ir pritaikymas būsimoms veikloms bei lauko klasių įrengimas.

Kitas partnerių darbinis susitikimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, jei koronovirusas vėl nepakoreguos planų.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
More articles

Last updated: 04.03.2021 00:59