• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Notika projekta “Safety First!” otrā projekta vadības sanāksme

19 oktobris 2017

Projekta “Safety First!” ietvaros 4. oktobrī Klaipēdā notika projekta vadības sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no visām partnerorganizācijām. Sanāksmes laikā tika izvērtēti projekta pirmā perioda laikā (03.04.2017. – 02.10.2017.) paveiktie uzdevumi, projekta īstenošanas progress. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pastāstīja savu pieredzi pirmo divu semināru rīkošanā, deva padomus Klaipēdas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kuram viss vēl tikai priekšā. Papildus tam, partneri diskutēja par nākamā perioda veicamajām aktivitātēm. Sanāksme notika Klaipēdas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpās.

Last updated: 09.12.2019 12:36