• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Official opening of the relaxation space and natural trail in Aleksandrava boarding school

19 December 2018

Starptautiskā Latvijas-Lietuvas projekta “Interreg” (ADD ME, pr.nr LLI-151) ietvaros, 06. decembrī, plkst. 13:00 Aleksandrovas internātpamatskolā notika projekta rezultāta izveidoto Relaksācijas telpu atvēršana.
Relaksācijas telpas sastāv no dažādām istabām, kuras ir pielāgotas bērniem ar īpašām vajadzībām.
Sāls istaba, multisensorā istaba, bumbu istaba, agresijas novēršanas istaba, kinozāle un radošā istaba ir relaksācijas telpas, kuras apmeklēt būs iespējams ik vienam Aleksandrovas internātpamatskolas audzēknim.
Relaksācijas telpu atvēršanas dienā tika rādīta meistarklase multisensorajā istabā. Pēc stundas tika rādīta prezentācija par projekta galvenajiem rezultātiem – sarīkotajām nometnēm, ilgtermiņa programmu, dabas takas ierīkošanas procesu un relaksācijas telpu rekonstrukciju.
Tāpat Aleksandrovas skolas direktore Anita Malinovska pateicās visiem sadarbības partneriem un ielūdza uz noslēguma konferenci, kura notiks 11. decembrī Visaginas “Verdenes” ģimnāzijā.
Jāatgādina, ka projekts noslēgsies 2019. gada 28. februārī.

Bērniem izveidota relaksējoši-attīstoša vide

Aleksandrovas internātpamatskola sadarbībā ar Visaginas „Verdenes” ģimnāziju veiksmīgi īstenojot starptautisku pārrobežu projektu izveidojusi relaksējoši-attīstošu vidi bērniem ar smagiem attīstības traucējumiem. Labiekārtotajās telpās bērniem notiks nodarbības sīkās muskulatūras attīstībai, kā arī emocionālai attīstībai.

Posted by Reģionālā televīzija on Otrdiena, 2018. gada 18. decembris

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aleksandrovas internātpamatskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 23.08.2019 14:29