• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Partneri tiksies Jelgavā – darba grupas sanāksmē

30 April 2019

2019. gada 7. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā tiksies Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada projekta LLI-110 “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” projekta partneri, lai pārrunātu jaunākās aktualitātes un plānotu nākošo – noslēdzošo projekta periodu.

Sanāksmes laikā partneru projektu vadītāji un koordinatori sniegs pārskatu par iepriekšējā periodā paveikto, plānos nepieciešamās izmaiņas un aktivitātes projekta noslēdzošajam periodam, kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēka iepazīstinās partnerus ar projekta ietvaros ieviestajiem drošības risinājumiem, pašapkalpošanās iekārtu un jaunajiem darba procesiem, ko veicinājusi jauninājumu ieviešana.

Vairāk par projektu: www.latlit.eu un  https://selfservicelibraries.mozello.lv

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Klinta Kalnēja, projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka, e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Last updated: 17.01.2020 16:15