• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Pradedamas įgyvendinti projektas “Safety First!”

30 May 2017

Poilsiautojai Baltijos pajūryje greitai galės jaustis dar labiau apsaugoti. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu su UAB „Neringos komunalininkas“ ir Latvijos partneriais pradeda įgyvendinti projektą skirtą poilsiautojų pajūryje saugumui didinti.

Klaipėdos APGV ir UAB „Neringos komunalininkas“ pradeda įgyvendinti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą „Gelbėtojų tarpusavio koordinavimo gerinimas ir gebėjimų stiprinimas Baltijos jūros pajūryje“ sutrumpintai „Safety First!“.

Per dvejus ateinančius metus bus įsigyta įranga tarnausianti gelbstint poilsiautojus pajūryje. Numatyta nupirkti įrangos narams, gelbėjimo valtį ir automobilį galintį įveikti pajūrio kopas. Neringos savivaldybę atstovaujanti UAB „Neringos komunalininkas“ be atnaujinamos poilsiautojų informavimo įrangos planuoja įsigyti moderniausią laivą droną kuris bus siunčiamas gelbėti skęstančiuosius.

Lėšos bus skiriamos ir žmonių mokymui. Suplanuoti 4 paskaitų ciklais Lietuvos ir Latvijos gelbėtojams.

Projekto pabaigoje bus surengtos dvejos pratybos dalyvaujant visiems projekto partneriams.

Projekto vertė – € 500 936,31;

Klaipėdos APGV dalis – € 149 073,99;

UAB „Neringos komunalininkas“ dalis – € 57 885,15.

Projekto trukmė 22 mėnesių.

Related tags:

Last updated: 24.01.2020 14:06