• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Projekto „Šeimos slėnis“ partnerių susitikimas Kretingoje

25 October 2017

Spalio 19 dieną Kretingos rajono savivaldybėje įvyko projekto „Šeimos slėnis“ partnerių susitikimas. Susitikimo dalyviai aptarė jau įgyvendintas projekto veiklas ir vykdytus renginius, artimiausias veiklas. Susitikimo metu buvo nagrinėjami ir įvairūs kiti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai: reikalinga pagalba, vidinės komunikacijos aspektai, projekto sklaidos strategija, galimos rizikos.

Partnerių susitikimas buvo finansuojamas iš projekto „Šeimos slėnis“ Nr. LLI-228, įgyvendinamo pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradrabiavimo per sieną programą, lėšų.

 

Last updated: 20.01.2020 19:43