• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Report_Social_Inclusion

23 July 2018

THE IDENTIFICATION OF SOCIAL INCLUSION  OF ADOLESCENTS AND YOUTH AT VULNERABLE GROUPS IN NORTH LITHUANIA AND SOUTH LATVIA

Tyrimo ataskaita parengta(s) įgyvendinant projektą “Socialinės psichologinės paramos paslaugų sistemos vystymas diegiant teigiamo poveikio strategijų metodą ir stiprinant labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę įtrauktį ” (POZCOPING, Nr. LLI-163). Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

The report has been prepared as part of the project “Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups” (POZCOPING, Nr. LLI-163)., which is funded by the European Union under the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020

 

 

Social_incliusion_ataskaita_FINAL_naujas

Last updated: 17.01.2020 15:31