• Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-110 Development of Innovative library solutions for different generations in the border region (Self-service libraries for different generations)

Overall objective of the project – an improvement of the efficiency of libraries and the customer-oriented approach in library services assuming specifics of different generations of customers living in or visiting a cross border (CB) cooperation area of the project.
Specific objectives:

 1.  To improve the efficiency of library services by introducing innovative self-service solutions in public libraries of Jelgava, Liepaja and Siauliai;
 2. To enhance CB cooperation of libraries and their visitors through the development of innovative customer-oriented services appropriate for all generations of visitors.

Main outputs of the project – participating libraries will improve their  efficiency of public services, introduce new solutions and services, enhance capacity and cooperation.

The innovative approach and main benefits from the cooperation
1. Libraries exchange the knowledge and experience through an introduction of new technologies and solutions
2. Introduction of new self-service solutions
3. Creation of 2innovative services: (1) Learn form each other with knowledge ambassadors; (2) Families interact & learn
4. Strengthening the cooperation with education institutions and more active involvement of the society in the delivery of library services.

 

Project Lead partner home page selfservicelibraries.mozello.lv/

Social media and contacts:
Phone: 63046721
E-mail: info@biblioteka.jelgava.lv
Website: https://www.jelgavasbiblioteka.lv/
Address: Akademijas street 26, Jelgava, LV-3001

19 August 2019

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē”

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu pilsētas pašvaldības publisko bibliotēku (Lietuvā) aicina uz konferenci “Bibliotēkas no paaudzes paaudzē” (“Libraries from generation to generation”) 29. augustā, plkst. 10.00 Jelgavā, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē!

Konference tiek organizēta, noslēdzot Eiropas Savienības atbalstīta Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” (Projekta identifikācijas Nr LLI-110) īstenošanu. Tā rezultātā Jelgavas pilsētas bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir modernizējušas bibliotēkas pakalpojumus, ieviešot jaunus pašapkalpošanās risinājumus – RFID drošības vārtus, pašapkalpošanās iekārtas, lai optimizētu bibliotēkas darbu. Savukārt Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka izveidojusi valodu pašmācības klasi un ģimenes aktivitāšu telpu, kurā ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem ir iespēja aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta pievienotā vērtība ir bijusi iespēja mācīties, izzināt visu jauno kopā ar kolēģiem no Šauļu un Liepājas bibliotēkām, stiprināt pārrobežu sadarbību starp bibliotēkām un to apmeklētājiem.

Konferences mērķis ir atskatīties un iepazīstināt bibliotēkas nozares speciālistus un citus interesentus ar projekta ietvaros paveiktajām aktivitātēm no 2017. gada pavasara līdz 2019. gada vasarai, bet galvenais uzsvars būs projekta rezultātu apkopošanai un ieguvumu izvērtēšanai. Noslēguma sarīkojumā tiks diskutēts arī par citiem tradicionāliem un inovatīviem publisko bibliotēku pakalpojumiem, kur lektori no Bauskas Centrālās bibliotēkas, Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas un Ventspils Digitālā centra dalīsies savos pieredzes stāstos. Konferences programma pieejama šeit.

Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot reģistrācijas anketu. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 27. augustam. Dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums.

Konferences publicitātes vajadzībām tās laikā var tikt filmēts un fotografēts.

Konference tiek organizēta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 585 262,94EUR, t.sk. 497 473,48 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. maijs – 2019. gada 31. augusts.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pilsētas bibliotēka

Read more
12 August 2019

Projekta “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” partneri tiekas Liepājā

7.augustā Liepājā tikās projekta Interreg Latvija-Lietuva “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, lai projekta darba grupas un vadības komitejas sanāksmē atskatītos uz padarīto.

7.augustā vēju pilsētā Liepājā satikās Interreg Latvija-Lietuva projekta “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, lai projekta darba grupas un vadības komitejas sanāksmē, kas tika laipni uzņemta bērnu bibliotēkā „Vecliepājas Rūķis”, atskatītos uz paveikto, novērtētu ieguvumus un kaldinātu idejas turpmākajai sadarbībai.

Lai iegūtu jaunas idejas un vērtīgu pieredzi projekta partneri apmeklēja arī Liepājas Olimpiskajā centrā mītošo omulīgo bibliotēku „Varavīksne” un fantastisko bibliotēku „Libris”, kas ir mūsu Liepājas partnera filiāles. Lai arī cik grūts bija projekta sākums, nu tas tuvojas finišam un visas trīs puses ir ieguvušas ne tikai jaunas tehnoloģijas bibliotēku modernizēšanai, bet arī smēlušās jaunas idejas un daudz mācījušās no šī procesa, un viens no otra.

Uz satikšanos 29.augustā, kad pie mums, Jelgavas pilsētas bibliotēkā, notiks projekta noslēguma konference.

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pilsētas bibliotēka

Read more
5 August 2019

Projekta partneri tiksies Liepājā, lai plānotu projekta noslēguma mēnesi

2019. gada 7. augustā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē “Vecliepājas rūķis” tiksies Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada projekta LLI-110 “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” projekta partneri, lai piedalītos 3. Projekta Vadības komitejas sanāksmē un 7. Projekta darba grupas sanāksmē.

Ir aizsācies projekta noslēdzošais mēnesis, tāpēc tikšanās laikā tiks pārrunātas projekta aktualitātes, izvērtēti jau esošie projekta rezultāti un ieguvumi, kā arī tiks plānota projekta noslēguma konference.

Projekta darba grupas sanāksmes dienas kārtība pieejama ŠEIT

Projekta Vadības komitejas sanāksmes dienas kārtība pieejama ŠEIT

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pilsētas bibliotēka

Read more
1 August 2019

Projekta beigu izvērtējuma izstrāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā

Iesoļojot projekta noslēdzošajā mēnesī, Jelgavas pilsētas bibliotēka un projekta partnerorganizācijas Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, strādā pie stratēģisko vadlīniju, mārketinga plāna un projekta pētījuma izstrādes, lai apkopotu un novērtētu projekta rezultātus, kā arī izvērtētu nākotnes prespektīvas un ilgtermiņa ieguvumus. Izstrādātie materiāli tiks piedāvāti arī plašākai auditorijai, īpaši bibliotēku nozares pārstāvjiem, tie kalpos, kā uzskates materiāls inovatīvu bibliotēkas pakalpojumu izstrādei, uzsverot pašapkalpošanās pakalpojumu ieviešanas nozīmīgumu.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, kā vadošais partneris, sadarbībā ar Biedrību “Ideju un inovāciju institūts” izstrādā “Beigu izvērtējums par labo praksi pašapkalpošanās risinājumu ieviešanā pārrobežu sadarbības bibliotēkās” (angļu val. “Ex-post analyses on the best approaches of the introduction of the self-service solutions in cross border libraries”.

Beigu izvērtējums aptver analīzi par bibliotēkās ieviestajiem pašapkalpošanās risinājumiem un pakalpojumiem, labo praksi un gūtās mācības no šo pašapkalpošanās risinājumu  ieviešanas. Izvērtējumā tiks ietverti piemēri no citu valstu bibliotēkām tālākai pašapkalpošanās risinājumu pilnveidei un attīstībai. Kā arī tiks izstrādāti ieteikumi tālākai pašapkalpošanās principu un risinājumu attīstībai projekta partneru bibliotās, kā arī citās bibliotēkās Interreg Latvijas-Lietuvas programmas teritorijā un ārpus tās.

31. jūlijā Biedrība “Ideju un inovāciju institūts” organizēja Jelgavas pilsētas darbinieku fokusgrupas interviju, lai izvērtētu darbinieku domas par projekta realizāciju, rezultātiem, nākotnes vīziju, kā ieviestie pakalpojumi varētu tikt attīstīti turpmākajā bibliotēkas darbā.

Projekta partneri izstrādātos materiālus prezentēs projekta noslēguma konferencē šī gada 29. augustā, kas norisināsies Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja: Klinta Kalnēja, projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka, e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Read more
2 July 2019

Interaktīvā spēle dabaszinātnēs aizceļojusi uz Liepājas biblitotēku

Vasaras mēnešos liepājniekiem un Liepājas viesiemBērnu bibliotēka “Vecliepājas Rūķis” ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas dabaszinātnēs, jo no Jelgavas pilsētas bibliotēkas uz Liepāju atceļojusi interaktīva spēle, kura ikvienam interesentam – gan mazam, gan lielam ļauj pārbaudīt zināšanas, vai gluži pretēji – uzzināt un atklāt jaunas un noderīgas lietas par dabaszinātnēm, kā slaveni atklājumi un teorijas darbojas praktiski reālajā dzīvē.

Spēles saturu veido četras ar dabaszinātņu jomu saistītas spēles, kas veltītas pasaulslaveniem zinātniekiem Īzakam Ņūtonam, Galileo Galilejam, Arhimēdam un Marijai Sklodovskai-Kirī. Spēles dalībnieki var iepazīt ne vien šo zinātnieku atklājumus, bet arī interesantā veidā izprast dabaszinību likumsakarības. Spēles valodas – latviešu, angļu un krievu.

Interaktīvā spēle izstrādāta Interreg V–A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. #interreg #lli110

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoju Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

Read more
30 April 2019

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklās jaunos drošības risinājumus un pašapkalpošanās iekārtu

Šī gada 3. maijā plkst. 11.00 Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ikvienu interesentu piedalīties bibliotēkas jauno drošības risinājumu, pašapkalpošanās iekārtas un grāmatu nodošanas kastes atklāšanas pasākumā.

Jauno drošības risinājumu ieviešana un bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana norit Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. Projekta mērķis ir bibliotēkas pieejamo pakalpojumu modernizēšana, jauno tehnoloģiju un sistēmu ieviešana, lai paplašinātu vietējās sabiedrības iespējas iegūt jaunas zināšanas, rosinātu interesi apmeklēt bibliotēku un saņemt daudzveidīgus bibliotēkas pakalpojumus.

“Mūsu apmeklētāji ir pamanījuši, ka jau divus mēnešus bibliotēkā norit pārmaiņas. Ir parādījušās jaunas iekārtas, drošības vārti, ieejot bibliotēkā, grāmatās ielīmēti tagi, pie bibliotēkas novietota grāmatu nodošanas kaste – bibliotēkas vide ir mainījusies. Šīs vērienīgās izmaiņas notiek Interreg projekta ietvaros, lai modernizētu bibliotēku un piedāvātu apmeklētājiem jaunus, inovatīvus pakalpojumus, kas ikviena apmeklētāja pavadīto laiku bibliotēkā padarīs ērtāku,” skaidro Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja. “Lai uzzinātu par jauninājumiem klātienē, aicinām ikvienu interesentu apmeklēt jauno drošības risinājumu un pašapkalpošanās iekārtas atklāšanas pasākumu!”

Atklāšanas sarīkojumā paredzēta svinīgā sarkanās lentes griešana, piedaloties Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam un Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei Lāsmai Zariņai. Pasākuma gaitā ikviens varēs uzzināt par projekta aktivitātēm un izmēģināt jaunās tehnoloģijas.

Nākotnes perspektīvā, lai veicinātu paaudžu sadarbību, bibliotēkas darbam tiks piesaistīti brīvprātīgie jaunieši, kas gados vecākiem bibliotēkas apmeklētājiem palīdzēs apgūt jaunās tehnoloģijas – pašapkalpošanās iekārtas – darbību.

Papildinformācija par projektu

Projekta vadošais partneris ir Jelgavas pilsētas bibliotēka, sadarbības partneri – Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas izmaksas – 263 449.92 eiro, t.sk. 223 932.43 eiro (75%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 13 172.50 eiro (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 26 344.99 eiro (10%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Pašapkalpošanās sistēmas ieviešanas izmaksas – 13 8215.88 eiro.

Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 28 mēneši (01.05.2017.–33.08.2019.), un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.

Vairāk par projektu: selfservicelibraries.mozello.lv/

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Klinta Kalnēja, projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka, e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Read more
30 April 2019

Grāmatu nodošanas kaste pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas

Pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas uzstādīta grāmatu un žurnālu nodošanas iekārta jeb grāmatu nodošanas kaste, kas sniedz lielisku iespēju visiem bibliotēkas lietotājiem nodot Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku grāmatas vai žurnālus ārpus bibliotēkas darba laika. Tā atrodas pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas un ir ērti lietojama. Protams, arī turpmāk bibliotēka gaidīs savus lasītājus, lai personīgi atdotu paņemto grāmatu vai žurnālu un izvēlētos jaunu, taču šī ir alternatīva, kuru var izmantot, ja aizņemtība vai citi apstākļi liedz doties uz bibliotēku tās darba laikā. Visus, kuri satraucas par to, kā bibliotēku darbinieki zinās, kurš cilvēks grāmatu vai žurnālu ievietojis grāmatu nodošanas kastē, varam mierināt, ka problēmu nebūs, jo bibliotēku informācijas sistēma ļauj atpazīt katru grāmatu vai žurnālu pēc tā unikālā svītru koda. Visas grāmatas un žurnāli atradīs savu īsto vietu bibliotēkas plauktos! Grāmatu nodošanas iekārta novietota pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas Akadēmijas ielā 26 no ielas puses. Aicinām to izmantot!

Grāmatu kaste iegādāta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Klinta Kalnēja, projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka, e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Read more
30 April 2019

Partneri tiksies Jelgavā – darba grupas sanāksmē

2019. gada 7. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā tiksies Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada projekta LLI-110 “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” projekta partneri, lai pārrunātu jaunākās aktualitātes un plānotu nākošo – noslēdzošo projekta periodu.

Sanāksmes laikā partneru projektu vadītāji un koordinatori sniegs pārskatu par iepriekšējā periodā paveikto, plānos nepieciešamās izmaiņas un aktivitātes projekta noslēdzošajam periodam, kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēka iepazīstinās partnerus ar projekta ietvaros ieviestajiem drošības risinājumiem, pašapkalpošanās iekārtu un jaunajiem darba procesiem, ko veicinājusi jauninājumu ieviešana.

Vairāk par projektu: www.latlit.eu un  https://selfservicelibraries.mozello.lv

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Klinta Kalnēja, projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka, e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Read more
22 November 2018

Partneri tiekas Liepājā – projekta darba grupas un vadības komitejas sanāksmē

2018. gada 21. novembrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” otrā projekta vadības komitejas un piektā projekta vadības grupas sanāksmes. Projekta partneri no Jelgavas pilsētas bibliotēkas, Šauļu pašvaldības publiskās bibliotēkas, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un bērnu bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” pārrunāja un dalījās pieredzē par projekta 3. periodā paveikto, izvirzīja galvenos mērķus un uzdevumus, kuri aktuāli projekta 4. periodā. Sanāksmē tika iezīmēta projekta vadības grupas nākamā tikšanās – 2019. gada 10. janvārī Jelgavas pilsētas bibliotēkā.
Visi projekta partneri gatavojas drīzumā notiekošajiem Ģimeņu sacensību pusfināliem savās pārstāvētajās bibliotēkās, tādēļ ļoti aktuāls sarunu un diskusiju jautājums bija tieši minētā aktivitāte. Kopīgi tika saskaņoti Ģimeņu sacensību fināla, kurš notiks Šauļu pašvaldības publiskās bibliotēkas filiālē “Saule”, galvenie uzdevumi, kas saistīti ar pasākuma organizāciju un sacensību norisi, izvērtējot sacensībās iekļauto uzdevumu aktualitāti, to vērtēšanu, uzvarētāju noteikšanu un apbalvošanu.
Lielais Ģimeņu sacensību fināls, kurš notiks 2018. gada 8. decembrī Šauļos, ieguva nosaukumu “ZINI vai MINI” /”KNOW or GUESS”/, visprecīzāk atspoguļojot sacensību būtību – pārbaudīt sacensību dalībnieku esošās zināšanas vai intuīciju.

Informāciju sagatavoja:

Gita Švarce

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja

tālr.: 63422049 e-pasts: gita.svarce@inbox.lv

Read more
15 November 2018

Family competition in natural sciences and foreign languages “KNOW or GUESS”

REGULATION_Gimenu sacensibas
On the 24th of November 2018 at 12 o’clock Liepaja Central scientific library and Children`s library “Vecliepājas rūķis” organize a competition for families in natural sciences and foreign languages “KNOW or GUESS”. We invite families from Liepāja and region till 17th of November to apply for a competition – to accept the challenge and to test their skills, luck and knowledge in the field of natural sciences and foreign languages in fulfilling various tasks. The competition will be an opportunity to learn new things, to have fun and to spend free time interesting together and make new friends.
The idea of the family competition has become within the framework of the cross-border project of the Jelgava City Library “Development of Innovative library solutions for different generations in the border region”, in order to promote intergenerational cooperation, encourage children, parents and grandparents to participate and learn new knowledge by learning from each other.
Liepaja Central scientific library and project partners – Jelgava City Library and public library of Šiauliai City Municipality will organize semi-final seminars for families in their libraries. In semi-finals, will be found the most active and most eager families of each project partner. Then on the 8th of December these families will go to the great final in the Lithuanian city of Šiauliai. All families will receive promotional awards for participating in this activity.
More information about the Family competition and rules is available in the REGULATION of the competition.
Application for the competition is available till 17th of November – writing an e-mail to gita.svarce@liepaja.lv, calling to +371 63422049 or applying in person in Children’s library “Vecliepājas rūķis”, address – Liepaja, Malkas street 4, 3th floor.
The event is being organized within the framework of the Latvian-Lithuanian cross-border project LLL-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/ “Development of Innovative library solutions for different generations in the border region”.
The content of this publication is entirely in the responsibility of the Liepāja Central scientific library, and in any circumstances it doesn’t constitute the official position of the European Union.
Information about the project:

Home

Informācija latviski


https://www.liepajasczb.lv

Information by:
Gita Švarce
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
E-mail: gita.svarce@liepaja.lv
Telephone: +371 63422049

Read more
19 October 2018

Aicinām Jelgavas pilsētas un novada ģimenes pieteikties ģimeņu sacensībām – “Bibliomāni”

 

25. novembrī Jelgavas pilsētas bibliotēka organizē Ģimeņu sacensības “Bibliomāni”. Aicinām pieteikties Jelgavas pilsētas un novada ģimenes, kuras ir gatavas pieņemt izaicinājumu un pārbaudīt savas prasmes, veiksmi un zināšanas dabaszinātņu un svešvalodu jomā, izpildot dažādus uzdevumus, vai vienkārši apgūt jaunas lietas un aktīvi pavadīt kopā brīvo laiku.

Ģimeņu sacensību ideja tapusi Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārrobežu projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros, lai veicinātu paaudžu sadarbību, rosinātu bērnus, vecākus un vecvecākus līdzdarboties un apgūt jaunas zināšanas, mācoties vienam no otra.

Jelgavas pilsētas bibliotēka un projekta partneri – Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, organizēs savās bibliotēkās Ģimeņu sacensību pusfinālus, lai noskaidrotu aktīvākās un erudītākās ģimenes savos apvidos un sniegtu iespēju 5 ģimenēm, kuras parādīs visaugstākos rezultātus, no katras bibliotēkas tikties Ģimeņu sacensību finālā Šauļos 8. decembrī. Par dalību sacensībās veicināšanas balvas saņems visas Ģimeņu komandas.

Ģimeņu sacensības Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 25. novembrī. Komandām būs jāpilda uzdevumi, kas saistīti ar dabaszinātnēm un svešvalodām. Pirms sacensībām tiks organizētas ģimeņu komandu apmācības, kuru laikā dalībnieki tiks informēti un sagatavoti sacensību uzdevumiem.

Detalizēta informācija par Ģimeņu sacensībām un noteikumiem pieejama sacensību NOLIKUMĀ

Pieteikties Ģimenes sacensībām var līdz 31. oktobrim sūtot ziņu uz e-pastu klinta.kalneja@biblioteka.jelgaval.lv norādot nolikumā prasīto informāciju.

Dalība sacensībās ir bez maksas.

Ģimeņu sacensības tiek organizētas Jelgavas pilsētas bibliotēkas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apemklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros.

Vairāk par projektu: www.latlit.eu un https://selfservicelibraries.mozello.lv

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
17 August 2018

Pieredzes apmaiņas seminārs projekta partneriem Jelgavas pilsētas bibliotēkā

2018. gada 21. augustā Jelgavas pilsētas bibliotēka uzņems Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” („Development of innovative library solutions for different generation in the border region”)  kolēģus no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas. Projekts paredz katram partnerim organizēt pārrobežu pieredzes apmaiņas darbnīcas, kurās  tiek demonstrēti projekta laika jaunievedumi: pakalpojumi, jaunas tehnoloģijas un ierīces, kuri jau ir pieejami, vai tuvākajā laikā būs izmantojami Liepājas, Jelgavas un Šauļu bibliotēkās.

Jelgavas pilsētas bibliotēka pieredzes apmaiņas seminārā stāstīs par interesantākajām un radošākajām idejām, kā veicināt bibliotēkas atpazīstamību un piesaistīt jaunus apmeklētājus, kā arī rādīs bibliotēkas jaunieguvumu – LEGO Mindstorms EV3 robotu.

Septembrī pārrobežu pieredzes apmaiņas seminārs notiks Lietuvā, kur Jelgavas un Liepājas projekta grupai būs iespēja iepazīties ar Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas Valodu pašmācības klasi. Projekta trešajā periodā (01.05.2018. – 31.10.2018.) paredzētas daudzveidīgas aktivitātes –  pasākums “Library goes out in the city”, Jelgavas, Liepājas un Šauļu ģimenes spēlēs interaktīvo dabaszinību spēli un cīnīsies par zinošākās ģimenes titulu un citi notikumi.

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja

Klinta Kalnēja

Jelgavas pilsētas bibliotēka

e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Read more
8 August 2018

NOĶER SPĒLES GARŠU

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un bērnu bibliotēka “Vecliepājas rūķis” 2018. gada 19. augustā no plkst. 11.00 līdz 13.00 Liepājas Jūrmalas parkā aicina uz spēļu dienu brīvā dabā visai ģimenei – “Noķer spēles garšu!”(Library goes out in the city/Bibliotēka dodas pilsētā).  Pasākumā darbosies vasaras radošā darbnīca.

Strauji tuvojas septembris, laiks, kad ļoti daudzus no Jums pie sevis aicinās skola, citus bērnudārzs, bet māmiņām, tētiem un vecvecākiem sāksies nopietns un  saspringts  pārbaudījumu laiks. Tādēļ, lai ar prieku baudītu vasaras izskaņas mirkļus un izjustu kopā būšanu, azartu un uzvaras gaviles, bibliotēka kopā ar savu labo draugu –  gliemezīti Lusti  un viņas brālīti Gustu aicina uz jautru un aizraujošu spēļu brīdi Liepājas Jūrmalas parkā – Bērnu laukumā.

Spēles ir burvīgs veids, ka izjust un piedzīvot emocijas, mācīties saskarsmi un komunikāciju ar līdzcilvēkiem, mācīties izjust uzvaras prieku un pieņemt zaudējumu. Spēles uz kādu laiku ļauj  atbrīvoties no ikdienas steigas un spraigā dzīves ritma,  ļauj pabūt kopā ar saviem mīļajiem un draugiem. Tās bagātina fantāziju, loģisko un stratēģisko domāšanu.

Pasākums tiek organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta – LLL-110  „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/”Development of Innovative library solutions for different generations in the border region” ietvaros.

 

Informācija par projektu:

https://latlit.eu/

https://latlit.eu/informacija-latviski/

https://www.liepajasczb.lv

Informāciju sagatavoja:

Gita Švarce

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

E-pasts: gita.svarce@liepaja.lv

Tālrunis: +371 63422049

Read more
14 June 2018

Pārrobežu pieredzes apmaiņas darbnīca Liepājā

2018. gada 19. jūnijā Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka uzņems Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” („Development of innovative library solutions for different generation in the border region”)  kolēģus no Jelgavas pilsētas bibliotēkas un Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas. Projekts paredz katram partnerim organizēt pārrobežu pieredzes apmaiņas darbnīcas, kurās  tiek demonstrēti projekta laika jaunievedumi: pakalpojumi, jaunas tehnoloģijas un ierīces, kuri jau ir pieejami, vai tuvākajā laikā būs izmantojami Liepājas, Jelgavas un Šauļu bibliotēkās. 

Liepājnieku organizētās darbnīcas tēma – RFID Drošības sistēma (elektroniskie vārti) Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā.   Liepājas projekta grupai jau ir bijusi  iespēja   iepazīties ar projekta partneru otrajā un trešajā periodā  paveikto – Šauļos atvērts Komiksu centrs un Valodu pašmācības klase, Jelgavā nupat atklāta Interaktīva spēle visai ģimenei, kura iepazīstina un sniedz jaunas zināšanas par dabaszinību jautājumiem un izcilām personībām. Projekta trešajā periodā (01.05.2018. – 31.10.2018.) paredzētas daudzveidīgas aktivitātes –  pasākums “Library goes out in the city”, Liepājas, Jelgavas un Šauļu ģimenes spēlēs interaktīvo dabaszinību spēli un cīnīsies par zinošākās ģimenes titulu un citi notikumi.

Par projektu

Projekta saīsināts nosaukums – Self – service libraries for different generations/.

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas bibliotēka.

Projekta vadošais partneris, projekta iesniedzējs ir Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.maijs līdz 2019.gada 28.februāris

 

Informācija par projektu:

https://latlit.eu/ 

https://www.liepajasczb.lv 

 

Informāciju sagatavoja:

Gita Švarce

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

 

Read more
11 June 2018

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkai un bērnu bibliotēkai “Zinītis” tiks iegādāti pašapkalpošanās automāti un ieviesta drošības sistēma

Jelgavas pilsētas bibliotēka izsludinājusi atklātu konkursu par “Pašapkalpošanās un drošības sistēmas ieviešanu Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā”, liecina informācija Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē.

Iepirkuma ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka plāno iegādāties divus pašapkalpošanās automātus, drošības vārtus, interaktīvo stendu un grāmatu nodošanas kasti. Ieviešot jaunās tehnoloģijas plānots uzlabot Jelgavas publisko bibliotēku pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Mūsdienīgi aprīkotas bibliotēkas radīs laika un finanšu resursu ietaupījumu un ērtāku bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu tās apmeklētājiem.

Pieteikumi iepirkumam iesniedzami līdz 10. jūlijam. Konkursa dokumentācija no 5.jūnija pieejama Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/954 un Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka tiks aprīkotas ar pašapkalpošanās automātiem un drošības sistēmu īstenojot Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”. Projektu finansē Eiropas Savienība.

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
5 April 2018

Informatīvi izglītojoša meistarklase komiksu veidošanā

Šī gada 11.aprīlī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks informatīvi izglītojoša meistarklase “Svešvalodu apgūšana ar komiksu palīdzību” (Informative educational workshop “Making Comics strips”) Jelgavas un Ozolnieku publisko bibliotēku darbiniekiem. Semināru organizē Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēka.

Semināra dalībniekus Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas darbinieks Tomas Januškevičus iepazīstinās ar Šauļu bibliotēkas Komiksu centra darbību, komiksu žanru, to veidošanas metodēm un tehnoloģijām. Semināra otrajā daļā dalībnieki varēs daboties paši un radīt savus komiksu stāstus.

Seminārā piedalīsies arī Šauļu pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas Erasmus+  programmas brīvprātīgā darbiniece Ana Kidalovo no Ukrainas. Meitene īsumā iepazīstinās ar savu brīvprātīgās pieredzi un studijām Amerikas Savienotajās Valstīs un demonstrēs grāmatu, kas ilustrēta ar viņas zīmējumiem.

 

Papildinformācija par projektu:

Projekts paredz, ka līdz 2019. gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas Cenrālajā zinātniskajā bibliotēkā un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotākā tiks modernizēti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Tiks veicināta jaunu zināšanu apguve, iesaistoties dažādās interaktīvās un radošās aktivitātēs. Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks izstrādāta un ieviesta moderna valodu pašmācības sistēma.

Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.–30.04.2019.), un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.

Kopējās projekta izmaksas ir 585 262,94 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 497 473,48 EUR.

Vairāk par projektu: www.latlit.eu un  https://selfservicelibraries.mozello.lv

Projektu finansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2014. -2020. gadam ietvaros.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja

Klinta Kalnēja

Projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas bibliotēka

63046488

 

 

 

Read more
27 March 2018

Jelgavas pilsētas bibliotēka projekta ietvaros izstrādā interaktīvo spēli bērniem dabaszinātnēs

Jelgavas pilsētas bibliotēka Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-202. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros iegādāsies interaktīvo multimēdiju stendu dabaszinātnēs.

“Mūsu mērķis ir izstrādāt mūsdienīgu, interesantu un bibliotēkas apmeklētājiem saistošu interaktīvu multimediju stendu ar iebūvētu skārienjūtīgo ekrānu, kameru fotoattēlu uzņemšanai un programmatūru trīs valodās – latviešu, krievu un angļu, kas sastāv no četrām interaktīvajām spēlēm, kuras stenda lietotājam mācīs par dabaszinātnēm. Spēlē darbosies pasaulslaveni zinātnieki – Īzaks Ņūtos, Galileo Galilejs, Arhimēds un Marija Skoldovska-Kirī. Uzsākot spēli spēlētājs varēs uzzināt vairāk par katra zinātnieka atklājumiem fizikā un sasaistīt to ar reālo dzīvi. Interaktīvās spēles pievienotā vērtība ir ne tikai izklaides moments, bet arī jaunu zināšanu apguve, bērniem saistošā veidā. Turklāt, interaktīvās spēles stimulē bērna domāšanu, attīsta loģiku, veicina uzmanības koncentrēšanos. Savukārt, spēles sensorā vadība pozitīvi ietekmē smalkās motorikas attīstību, bet iespēja darboties ar abām rokām, attīsta kustību koordināciju,” stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja, piebilstot, ka šobrīd notiek pēdējie darbi pie spēles izstrādes un jau maijā tā būs pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.

Interaktīvās spēles izstrādātāji ir SIA Web Multishop Company. Tā ir Latvijas un Igaunijas kapitāla kompānija, un tās darbības virziens ir integrētu interneta risinājumu izstrāde – tīmekļvietnes, portāli, interneta informācijas sistēmas, skārienjūtīgo ekrānu stendi, digitālās prezentācijas un citu IT risinājumu izstrāde un uzturēšana.

Plānojot nākotnes aktivitātes, interaktīvo spēli varēs spēlēt ne tikai bibliotēkas apmeklētāji, tā tiks izmantota arī lai kopā ar projekta partneriem – Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu pilsētas publisko bibliotēku organizētu interaktīvās spēles sacensības starp Jelgavas, Liepājas un Šauļu pilsētas komandām.

Papildinformācija par projektu:

Projekts paredz, ka līdz 2019. gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas Cenrālajā zinātniskajā bibliotēkā un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotākā tiks modernizēti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Tiks veicināta jaunu zināšanu apguve, iesaistoties dažādās interaktīvās un radošās aktivitātēs. Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks izstrādāta un ieviesta moderna valodu pašmācības sistēma.

Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.–30.04.2019.), un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.

Kopējās projekta izmaksas ir 585 262,94 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 497 473,48 EUR.

Vairāk par projektu: www.latlit.eu

https://selfservicelibraries.mozello.lv

Projektu finansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2014. -2020. gadam ietvaros.

Par šīs pulbikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja

Klinta Kalnēja

projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Tālr. 63046488

Read more
12 March 2018

Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka aicina uz Ģimenes spēļu dienu

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un bērnu bibliotēka “Vecliepājas rūķis” 2018. gada 24. martā no plkst. 12. līdz 16 aicina uz interaktīvu pasākumu visai ģimenei – “Ģimenes spēļu diena bibliotēkā”.  Klātesošajiem par spēļu burvību un fantastisko spēku stāstīs Pēteris Riekstiņš – Liepājas Bērnu un jaunatnes centra galda spēļu pulciņa vadītājs. Kopā ar Pēteri Riekstiņu bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem  būs iespēja apgūt dažādu galda spēļu  spēlēšanas prasmes un iemaņas.

Galda spēles atkal kļūst arvien populārākas ģimenēs, veicinot savstarpējo komunikāciju, paaudžu sadarbību, disciplinētību, prasmi uzvarēt un arī zaudēt.  Zinātnieki ir atklājuši, ka galda spēles palīdz bērnam apgūt pašas galvenās dzīvē nepieciešamās sociālās prasmes. Galda spēles gan lieliem, gan maziem ir brīnišķīgs rīks, kurš palīdz attīstīt stratēģisko un abstrakto domāšanu, māca sadarboties ar citiem cilvēkiem, māca ātri pieņemt lēmumus, bagātina iztēli, sniedz pozitīvas emocijas.

Spēļu speciālists Pēteris Riekstiņš saka, ka spēles vajag spēlēt pa īstam, ne tikai datora ekrānā, kā to tagad visbiežāk mēdz darīt kā bērni, tā pieaugušie.

Pasākumā gan lieli, gan mazi kopīgi apgūs prasmi spēlēt spēles, kuras iegādātas par projekta līdzekļiem –  OPPO, ICE COOL, i KNOW, PANDEMIC, CARCASSONNE, MYSTERIUM, MISTAKOS, CODENAMES, MALACCA un arī bibliotēkas krājumā esošās spēles.

Vislielākais galda spēļu spēlēšanas pasākuma “Ģimenes spēļu diena bibliotēkā” ieguvums, nenoliedzami,  būs mācīties veidot dialogu ar citiem spēles dalībniekiem.

Pasākums tiek organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta – LLL-110  „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/”Development of Innovative library solutions for different generations in the border region” ietvaros.

Read more
5 March 2018

Pārrobežu projekta partneri tiksies Lietuvā

Š.g. 6.martā Šauļu pilsētas pašvaldības pulbiskās bibliotēkas filiālē “Saulė” notiks Interreg V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-110  „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” vadības  grupas dalībnieku no Jelgavas pilsētas bibliotēkas, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un Šauļu pilsētas pāsvaldības publiskās bibliotēkas sanāksme.

Dienas kārtībā plānots izskatīt projekta 1.perioda atskaites kopsavilkumu, projekta tematiskās aktivitātes, plānot pieredzes apmaiņas braucienu uz Somiju un risināt citus organizatoriskos jautājumus. Tikšanās laikā projekta partneri no Šauļu bibliotēkas prezentēs valodu mācību klasi, kas ir viena no projekta galvenajām aktivitātēm Šauļos īstenojot “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm”pārrobežu projektu.

Papildinformācija par projektu:

Projekts paredz, ka līdz 2019. gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas CZB un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotākā tiks modernizēti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Tiks veicināta jaunu zināšanu apguve, iesaistoties dažādās interaktīvās un radošās aktivitātēs. Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks izstrādāta un ieviesta moderna valodu pašmācības sistēma.

Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.–30.04.2019.), un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.

Vairāk par projektu: https://selfservicelibraries.mozello.lv

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Kopējās projekta izmaksas ir 585 262,94. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Ŗeģionālās attīstības fonda ir 497 473.48 EUR.

Read more
More articles
Latest Instagram posts - @Jelgavasbiblio
 • 29. August 2019
  Project LLI-110 "Self-service libraries for different generations" closure conference "Libraries from generation to generation"

  Jelgava, Latvia

 • 07. August 2019
  7th Project management group meeting

  Liepāja, Latvia

 • 07. August 2019
  3rd Steering committee meeting

  Liepāja, Latvia

 • 07. May 2019
  6th project management group meeting

  Jelgava, Latvia

 • 03. May 2019
  Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklās jaunos drošības risinājumus un pašapkalpošanās iekārtu

  Jelgava, Latvia

 • 08. December 2018
  Cross-border family competitions "KNOW or GUESS"

  Siauliai, Lithuania

 • 25. November 2018
  Jelgava City Library family competitions "Bibliomāni"

  Jelgava, Latvia

 • 24. November 2018
  Family competition in natural sciences and foreign languages “KNOW or GUESS”

  Liepāja, Latvia

 • 21. November 2018
  2nd Steering Committee meeting

  Liepāja, Latvia

 • 21. November 2018
  5th project management group meeting

  Liepāja, Latvia

 • 03. October - 05 October 2018
  Experience exchange trip to France

  Rueil-Malmaison, France

 • 18. September 2018
  1st Steering Committee Meeting

  Siauliai, Lithuania

 • 18. September 2018
  Cross-border experience exchange workshop

  Siauliai, Lithuania

 • 01. September 2018
  Bibliotēka dodas pilsētā ("Library goes out in the city")

  Jelgava, Latvia

 • 21. August 2018
  Cross border experience exchange workshop

  Jelgava, Latvia

 • 19. August 2018
  CATCH THE TASTE OF THE GAME

  Liepāja, Latvia

 • 19. June 2018
  Cross border experience exchange workshop

  Liepāja, Latvia

 • 06. June 2018
  4th Project Management Group Meeting

  Jelgava, Latvia

 • 23. May 2018
  The Interactive Game Opening event

  Jelgava, Latvia

 • 07. May - 11 May 2018
  Experience exchange trip to Finland

  Helsinki, Finland

 • 26. April - 27 April 2018
  Introduction lectures of foreign language learning to teachers

  Siauliai, Lithuania

 • 25. April 2018
  Family day in the library

  Siauliai, Lithuania

 • 24. April 2018
  Opening of Foreign Language Learning Center and Family Space

  Siauliai, Lithuania

 • 18. April 2018
  Introduction lectures of foreign language learning to librarians

  Siauliai, Lithuania

 • 17. April 2018
  Introduction lectures of foreign language learning to librarians

  Siauliai, Lithuania

 • 11. April 2018
  Informative educational workshop "Making Comics strips"

  Jelgava, Latvia

 • 24. March 2018
  FAMILY GAMES DAY IN THE LIBRARY

  Liepāja, Latvia

 • 06. March 2018
  3rd LLI-110 Self-service Libraries Project Management Group Meeting

  Siauliai, Lithuania

 • 10. December 2017
  Family day

  Jelgava, Latvia

 • Last updated: 21.10.2019 09:21