Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Training seminar for LLI-306 project in Birzai

Seminarai vietos bendruomenėms ir privačių žemių savininkams
Gruodžio 10 d. Kirkiluose, Biržų r., bei gruodžio 19 d. Kirdonyse, Biržų r., vyko renginiai skirti vietos bendruomenėms ir privačių žemių savininkams, kurie buvo organizuojami įgyvendinant projektą „Bioįvairovės išsaugojimas atvirose pelkių buveinėse Lietuvos – Latvijos pasienio regione taikant skubias ir ilgalaikes tvarkymo priemones“, akronimas – Open Landscape, Nr. LLI-306.
Renginių metu buvo pristatoma:
1. Bendra informacija apie Biržų regioninio parko tikslus bei projektą „Bioįvairovės išsaugojimas atvirose pelkių buveinėse Lietuvos – Latvijos pasienio regione taikant skubias ir ilgalaikes tvarkymo priemones“.
2. Atvirų šlapynių buveinių užaugimas, grėsmės ir problemos;
3. Atvirų pelkių buveinių įvairovė ir pasiskirstymas Biržų ir Sartų regioniniuose parkuose;
4. Pelkių buveinių valdymo įrankiai ir priemonės, geroji valdymo praktika.
Po pristatymų lankėmės Biržų regioninio parko teritorijoje esančiose pelkėse. Aplankėme kelias tikslines pelkes, kurios projekto metu bus/yra tvarkomos. Šios pelkės projekto metu buvo inventorizuotos pagal EUNIS klasifikacijos sistemą, įvertinta jų būklė ir tvarkymo poreikis.
Teritorijose aptinkamos pagal EUNIS klasifikaciją inventorizuotos D5.2 Aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens buveinės. Inventorizacijos metu nustatyta, kad buveinių būklė nepatenkinama, daugiausiai dėl susidariusio tankaus nesuirusių augalų liekanų sluoksnio bei apaugimo medžiais ir krūmais.
Palanki aukštųjų viksvų sąžalynų buveinių būklė palaikoma išsaugant atviras, krūmais neapaugusias buveines. Siekiant išsaugoti palankią aukštųjų viksvų sąžalynų buveinių būklę, būtina šienauti žolinius augalus, kad buveinėse būtų tinkamos apšvietimo sąlygos ir nesusidarytų storas jų liekanų sluoksnis.

Projektas Nr. LLI-306 „Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones“ (OPEN LANDSCAPE)
Pagrindinis projekto tikslas – padidinti gamtos išteklių tvarkymo ir biologinės įvairovės apsaugos efektyvumą ir veiksmų integraciją Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, taikant skubias ir ilgalaikį poveikį turinčias atvirų pelkių buveinių tvarkymo priemones.
Projekto trukmė: 2018-04-03 – 2020-04-02
Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas: 318 212,63 €
Projekto partneriai: Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija (LT), VšĮ Gamtos paveldo fondas (LT), Biržų regioninio parko direkcija (LT), Preili savivaldybė (LV), Gamtos apsaugos agentūra (LV), Viesitės savivaldybė (LV).
Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (www.latlit.eu).
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos sąjungos finansinę paramą. Už šio leidinio turinį atsako Biržų regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Social media and contacts:
Phone:
E-mail:
Website:
Address:

No news for this project!

Last updated: 28.09.2020 14:42