• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

“Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un datu izmantošana pārdošanas mērķu sasniegšanai”

24 August 2018

20.septembrī no plkst. 11:00 – 17:00 Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar LIAA Talsu biznesa inkubatoru organizē semināru “Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un datu izmantošana pārdošanas mērķu sasniegšanai”.

Seminārā būs iespēja iepazīties ar GDPR būtību un saturu no jurista Rolanda Žīgura skatu punkta, kurš ir BDO Law zvērinātu advokātu biroja jurists, kurš specializējies tieši  intelektuālā īpašuma jautājumos, kas ietver tādas jomas kā preču zīmes, autortiesības, dizaini un licencēšana, kā arī uzklausīt pieredzes stāstu no viesnīcu un restorānu asociācijas, kura izveidojusi vienotas vadlīnijas GDPR ieviešanai un uzturēšanai saviem biedriem, kā arī dokumentāciju atbilstoši katra uzņēmuma specifikai. Semināra praktiskajā daļā uzņēmuma Newblack izpilddirektore un stratēģe Kristīne Rasnača pastāstīs par praktisko pusi, kā visveiksmīgāk izmantot GDPR uzņēmējdarbības mārketinga mērķu sasniegšanai – digitālais mārketings – e-pasti un datu izmantošana auditoriju veidošanai digitālajos kanālos (soc. tīkli, Google utt.), klientu pasākumi un datu izmantošana tajos.

Seminārs tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2. prioritātes “Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai” projekta Nr. LLI-157 “Veicināt uzņēmējdarbību reģionos attīstot pārrobežas sadarbību” (,,Boost regional Entrepreneurship by Enabling cross boarder cooperation”) ietvaros. @LatviaLithuaniaProgramme

Pasākumu būs iespējams vērot arī tiešsaistē.

Dalība seminārā bez maksas.

Pieteikšanās: janis.znotins@talsi.lv vai pa tel.: 22018236

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 24.01.2020 14:06