• Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Where the Balts tribes lived / Ten, kur gyveno baltų gentys

07 February 2018

We are delighted to present a unique virtual reality film that reveals the Balts culture, the beauty and uniqueness of the Balts tribal areas, the wildlife and present intangible Balts culture heritage. Watch, enjoy and share!

Džiugiai pristatome unikalų virtualios realybės filmą, kuriame atskleidžiama baltų kultūra, baltų genčių gyventų teritorijų grožis ir subtilumas, laukinė gamta bei pristatomas tradicinis baltų kultūros amatas – žolynai. Stebėkite, grožėkitės ir dalinkitės!

Last updated: 15.11.2019 15:37