Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam (programma) vadošā iestāde aicina pieteikties programmas pirmajā projektu konkursā. Konkurss atvērts no š.g. 28.novembra līdz 2023. gada 29. marta plkst. 17:00.

Pirmajā projektu konkursā pieteikumus var iesniegt jebkurā no tās prioritātēm. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 29,2 miljonu eiro apmērā ar maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā no projekta attiecināmajiem izdevumiem.

Programmas prioritātes Kopējais finansējums projektiem, mlj. EUR Maks. ERAF, EUR Maks. kopējais budžets, EUR
I. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība 4,674 250 000 312 500
II. Zaļa un ilgtspējīga attīstība
2.1 Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, katastrofu riska novēršanu un noturību, ņemot vērā uz ekosistēmām balstītas pieejas 6,900 600 000 750 000
2.2 Uzlabot dabas, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras, tostarp pilsētvides teritorijās, aizsardzību un saglabāšanu un samazināt visu veidu piesārņojumu 6,600 600 000 750 000
III. Sociāli iekļaujoša sabiedrība 5,000 500 000 625 000
IV. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls 6,000 600 000 750 000

Programmas teritorij veido Kurzemes, Zemgales un Latgales NUTS 3 reģioni Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas NUTS 3 reģioni Lietuvā.

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi no Programmas teritorijas. Projekta īstenošanā jāiesaistās vismaz viena Latvijas un vienai Lietuvas institūcijai.

Pretendentiem savi projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski, izmantojot sistēmu JEMS vietnē https://jems.latlit.eu/

Papildinformācija par konkursu un iesniedzamajiem dokumentiem:  https://latlit.eu/calls-for-proposals/

Programmas Apvienotais sekretariāts 2023. gada janvārī – februārī Latvijā un Lietuvā plāno organizēt informatīvus seminārus. Aicinām sekot līdzi informācijai programmas mājaslapā www.latlit.eu.

Menu
Skip to content